အမှတ် ၁၃၂၊ (၂၆)လမ်း၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၄လမ်း ကြား၊ နာရီစင်အနီး၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
About Us
Baho Ko Soe Myint : ဗဟိုကိုစိုးျမင့္ ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္ကို အမွတ္ ၁၃၂၊ ၂၆လမ္း၊ ၈၃လမ္း ႏွင့္ ၈၄လမ္း ၾကား၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တြင္တည္ရွိ္ပါသည္။ သံႀကိဳး၊ စတီးႀကိဳး၊ ခ်ိန္းဘေလာက္၊ Motor Wire Hoist, Motor Chain Block, Motor Wire Hoist with Trolley၊ လက္လွည့္၀င့္၊ ႀကိဳးတင္းရစ္ခ်က္၊ ေဒါက္ႀကိဳး၊ ေက်ာက္ဆံုလည္၊ ဆက္ကြင္းႏွင့္ ေက်ာက္ဆူး၊ ဘာလီခံု၊ အင္ဂ်င္၀င့္၊ လိုင္းပိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ Spliced & Pressed Wire Rope Sling၊ စတီး၀ါယာႀကိဳးမ်ား၊ Lifting Sling၊ တာယာပတ္ခ်ိန္းဆိုဒ္စံု စသည့္ ကုန္မာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားကို ပစၥည္းမွန္၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္ျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိ ႏိုင္ပါသည္။

Products and Services

  • ပစၥည္းမွန္၊ ေစ်းႏွဳန္းမွန္ကန္ျခင္း။
  • Quality ေကာင္းမြန္ျခင္း။
  • သံႀကိဳး၊ စတီးႀကိဳး၊ ခ်ိန္းဘေလာက္ႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖန္႔ခ်ိေရး။

Categories

  • စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း
  • ေဆာက္လုပ္ေရး၊ကန္ထ႐ိုက္တာ လုပ္ငန္းသံုးစက္ကိရိယာမ်ား
  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား