Aye Myittar
Aye Myittar

Aye Myittar

5.0 ( 0 Ratings ) |
အမှတ် ၇၇၊ (၃၇)လမ်း၊ ၇၅လမ်း နှင့် ၇၆လမ်း ကြား၊, မဟာအောင်မြေမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
02-2832260 ,   09-2032492 ,  
Open at 8:00 AM
Monday : 8:00 am - 5:00 pm
Tuesday : 8:00 am - 5:00 pm
Wednesday : 8:00 am - 5:00 pm
Thursday : 8:00 am - 5:00 pm
Friday : 8:00 am - 5:00 pm
Saturday : 8:00 am - 5:00 pm
Sunday : 8:00 am - 5:00 pm
Get directions .
Other Business Categories
  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား
Brands / Services
  • ေရပိုက္၊ သံပိုက္၊ ေရတြင္းတူးပစၥည္းမ်ိဳးစံု