ASTERISM INTERNATIONAL CO., LTD.
ASTERISM INTERNATIONAL CO., LTD.

ASTERISM INTERNATIONAL CO., LTD.

5.0 ( 0 Ratings ) |
၆၆လမ်း၊ ၃၉လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊, မဟာအောင်မြေမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Open at 8:30 AM
Monday : 8:30 am - 5:30 pm
Tuesday : 8:30 am - 5:30 pm
Wednesday : 8:30 am - 5:30 pm
Thursday : 8:30 am - 5:30 pm
Friday : 8:30 am - 5:30 pm
Saturday : 8:30 am - 5:30 pm
Sunday : 8:30 am - 5:30 pm
Get directions .
Other Business Categories
  • သင်္ဘောဆေးနှင့် ဘားနစ်
  • အိမ်တွင်းအလှဆင် လုပ်ငန်းနှင့်ပစ္စည်းများ
Brands / Services
  • အုတ္ႂကြပ္မိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘိလပ္ေျမအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကြန္ကရစ္မိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ Dulex အိမ္သုတ္ေဆး၊ Suzuka အလွဆင္ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ Gon Dat Viet ၾကမ္းခင္း၊ နံရံကာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ Board အမ်ိဳးမ်ိဳး တပ္ဆင္မွဳလုပ္ငန္း။
  • Koramic, Prima, Gom Dat Viet, Suzuka.
Video