Published in What's New

ယခုႏွစ္အတြင္း က်န္ရွိေနေသာ သီတင္းကြၽတ္ႏွင့္ တန္ေဆာင္မုန္း ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားသည္ စေနေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားျဖင့္ တိုက္ဆိုင္ေနေသာ္လည္း ခံစားခြင့္မ်ား မနစ္နာေစရန္ အစားထိုး ပိတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။