Published in What's New

  ယခုႏွစ္မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေမလအပူခ်ိန္ဟာ ပံုမွန္ရွိသင့္တဲ့အပူခ်ိန္ထက္ ပိုမိုျမင့္မားေနသည္။

Published in What's New

တုိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေျခာက္ခုတြင္ ပံုမွန္ထက္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေန၍ ေဒသခံမ်ား သတိျပဳေနထိုင္ရန္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာနက ေမလ ၂၁ ရက္၌ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။