ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္႐ိုက္ကူးခဲ့သည္ Line Walker 2 ဇာတ္ကားကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးအပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ား အျပားရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား၌ ဩဂုတ္ ၈ ရက္မွ စတင္ကာတစ္ၿပိဳင္တည္း ႐ုံတင္ျပသထားသည္ဟု သိရသည္။

Published in What's New

OPPO Reno series အသစ္ျဖစ္ေသာ Hybrid Zoom ၁၀ ဆထိခ်ဲ႕ႏိုင္ေသာ Reno 10x Zoom နွင္႔ Reno စမတ္ဖုန္း တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဈးကြက္တြင္ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း မိတ္ဆက္ေပးသြားေတာ့မွာ ျဖစ္ပါသည္။

Published in What's New

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း က်ားမ်ားက်င္လည္က်က္စားေနသည့္ နယ္ေျမသည္ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ဧကအားျဖင့္ ၁၂ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ေလ့လာမႈမ်ားအရ က်င္လည္က်က္စားသည့္ နယ္ေျမရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း အတြင္း အနည္းဆုံးက်ား ၂၂ ေကာင္ ရွင္သန္က်က္စားေနေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ကမၻာ့က်ားမ်ားေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။