Published in What's New

ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းက ေတာင္သမန္အင္း အတြင္း ေရမ်ားလာသည့္ အခ်ိန္မွစတင္ကာ ယခု ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္း ရတနာ့ဂူပြဲရာသီအထိ နာမည္ေက်ာ္ ဦးပိန္တံတားတည္ရွိရာ ေတာင္သမန္အင္းသို႔