ေအာက္ေဖာ္ျပပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၁ နာရီတြင္ ေကာက္ယူထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္၍ ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရွိနိုင္ပါတယ္။

မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ မိုးေလဝသအေျခအေနမ်ား

စာဖတ္ရတာ ဝါသနာပါတဲ့ စာအုပ္ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ ဒီတစ္ပတ္မွာ အသစ္ထြက္ရွိလာတဲ့ စာအုပ္ေကာင္း ( ၁၄ ) အုပ္ကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ နယ္လွည့္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ား သက္တမ္းတိုးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လတြင္ က်င္းပမည့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအတြက္ စာေမးပြဲအေထာက္အကူျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္မွစ၍ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေအာက္ပါရက္မ်ားအတိုင္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အသက္(၁၀)ႏွစ္ျပည့္ (သို႔) အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီတြင္ ေကာက္ယူထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္၍ ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရွိနိုင္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ အရည္အေသြးစစ္မွန္ေကာင္းမြန္၍ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေသာ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသုံးစြဲႏိုင္ရန္ စနစ္တက် စီစဥ္ကြပ္ကဲလ်က္ရွိပါသည္။

မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၇)ရက္ေန႔႔႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ မိုးေလဝသအေျခအေနမ်ား

မိန္းမလွကၽြန္း ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာသည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိန္းမလွကၽြန္းတြင္ တည္ရွိပါတယ္။

Page 1 of 27