မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ မိုးေလဝသအေျခအေနမ်ား

ဒီဇင္ဘာလ ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္အတြင္း ေရႊေစ်းသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔ အေခါက္ေရႊေစ်းႏႈန္း ၁,၁၇၂,၅၀၀ က်ပ္ရွိခဲ့ရာ ေစ်းႏႈန္း အတက္အက် ေထာင္ဂဏန္းဝန္းက်င္သာရွိခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ အေခါက္ေရႊေစ်းႏႈန္း ၁,၁၈၂,၀၀၀ က်ပ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္မွ သိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သံုးစြဲရန္ တားျမစ္ထားပိတ္ပင္ထားသည့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားစာရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးဝၿမိဳ႕တြင္ ဌာနေပါင္းစုံမွတာဝန္႐ွိသူမ်ား စုေပါင္း၍ တားျမစ္ထားသည့္ ေဆးဝါးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း ႐ွိမ႐ွိ ေဆးပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္တို႔အား စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးဆိုင္ကယ္ေစ်းကြက္မွ ေကာက္ယူထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရွိနိုင္ပါတယ္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးေလးခုႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုမွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္သားစာရင္းကို ေကာက္ယူလ်က္ရွိရာ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စစ္တမ္း ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ သစ္လုပ္ငန္းအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (BWFM) မွသိရသည္။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရး႐ွင္းမွ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါမ်ား ေခၚယူေနပါတယ္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ တည္႐ွိသည္။ အေ႐ွ႕ဖက္တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ အေနာက္ဖက္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဖက္တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေျမာက္ဖက္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္သည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔ မနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေကာက္ယူထားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္၍ ေျပာင္းလဲမႈ အနည္းငယ္ရွိနိုင္ပါတယ္။

Page 1 of 15