Thursday, 13 June 2019 10:06

555.jpg

၁၃.၆.၂၀၁၉ မွ ၁၉.၆.၂၀၁၉ အထိ ေဒါက္တာလင္းျမတ္သူ၏ တစ္ပတ္စာကံၾကမၼာ ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြ

အမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံပတ္သက္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိမိသည္ မရွိမျဖစ္ အရာေရာက္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေနရပါလိမ့္မည္။
ေငြေၾကးစုေဆာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခအေနထိန္းသိမ္းတတ္ရန္လိုပါလိမ့္မည္။
မိမိ၏ ႀကံစည္စိတ္ကူးမိေသာအရာတိုင္းအား အိမ္ေထာင္ဖက္သို႔ အသိေပးရန္မသင့္ပါ။
လည္ပင္းႏွင့္ ေျခသလုံးေနရာမ်ားတြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္ရွနာမႈ ျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။
လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္ လိုသည္ထက္ပို၍ ေစတနာလြန္ကဲစြာမထားမိပါေစႏွင့္။
စိတ္တိုင္းမက်၊ လုပ္တိုင္းမျဖစ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။
အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူသည္ အေတြ႕ခက္အမွန္ ျငင္းဆန္သူျဖစ္ေနခဲ့ပါလၽွင္ ေရွ႕ဆက္ရန္ စဥ္းစားဖို႔မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း သတိျပဳလိုက္ပါ။
ယၾတာ။ ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ စာကေလးႏွစ္ေကာင္လႊတ္၍ ကုသိုလ္ျပဳပါ။

တနလၤာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးျမႇဳပ္ႏွံရျခင္းမ်ား လြန္စြာမ်ားျပားေနရပါလိမ့္မည္။
အေတြးအေခၚေကာင္းမြန္ၿပီး သိလြယ္တတ္လြယ္ေသာ စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚေနပါလိမ့္မည္။
ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားရန္ကိစၥမ်ား စီစဥ္ထားျခင္းအတြက္ အဆင္ေျပကံေကာင္းေစရပါလိမ့္မည္။
ယခုလ၏ ၁၈ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းမွသာ ေငြေၾကး ကိစၥအဆင္ေျပကံေကာင္းပါလိမ့္မည္။
အခက္အခဲအနည္းငယ္ေတြ႕႐ုံမၽွျဖင့္ စိတ္ဓာတ္က်မႈမ်ား ျဖစ္ေနမိပါလိမ့္မည္။
ပတ္ဝန္းက်င္၏ေဝဖန္မႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္မရွိျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။
အခ်စ္ေရးတြင္ အစဥ္အလာ ဓေလ့အစုံနားလည္ျခင္းႏွင့္အတူ ပညာျပည့္စုံေသာ ခ်စ္သူရည္းစားမ်ိဳးျဖင့္ နီးစပ္ခြင့္ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ ပန္းေရာင္ႏွင္းဆီပြင့္ ၃ ပြင့္ကပ္လႉေပးပါ။

အဂၤါ

မိမိ၏ အျဖစ္ခ်င္ဆုံးေသာဆႏၵတစ္ခု ျပည့္၀ပါလိမ့္မည္။
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ အလိုက္သိနားလည္မႈေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈရရွိပါလိမ့္မည္။
မိမိအေပၚတြင္ အထင္အျမင္လြဲမွားေစမႈရွိေနခဲ့ရာမွ အမွန္တရားမ်ား ေပၚေပါက္လာရပါလိမ့္မည္။
မိမိ၏ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ေဆာင္႐ြက္တတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အမွားမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚရေစတတ္ပါသည္။
ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္တာဝန္ပိေနရတတ္သည္။
မိမိပိုင္လက္ဝတ္ရတနာတခ်ိဳ႕ ေနရာအထားမွား၍ ေပ်ာက္ဆုံးမႈျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။
အခ်စ္ေရးတြင္ အၿပဳံးရိပ္ အစဥ္ျဖင့္ အမုန္းစိတ္အသြင္ကင္းစြာ ခင္မင္ေဖာ္ေ႐ႊဆက္ဆံတတ္ပါေသာ ခ်စ္သူမ်ိဳးႏွင့္ လက္တြဲခြင့္ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ သီလရွင္တစ္ပါးအား စတီးပန္းကန္ႏွင့္ ဇြန္းခရင္းတစ္စုံ လႉေပးပါ။

ဗုဒၶဟူး

ဝန္ထမ္းမ်ား မူလေနရာထက္ အဆင္ေျပ၍ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေသာေနရာဆီသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကရပါလိမ့္မည္။
မိမိေမၽွာ္မွန္းထားေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ား အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။
အမ်ား၏ေလးစားခ်စ္ခင္ၾကည္ၫိုျခင္း ခံရပါလိမ့္မည္။
သူတစ္ပါးအား ေငြေခ်းငွားျခင္း လုံး၀မျပဳသင့္ပါ။ ေငြေၾကး႐ႈပ္ေထြးမႈျပႆနာမ်ား ရွင္းရတတ္ပါသည္။
မိမိ၏စိတ္တြင္ ေနထိုင္ရခက္ခဲေစေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရျခင္းမ်ား ႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။
မေက်နပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္ မိမိ၏က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူအေပၚ၌ စကားအေခ်အတင္ ျငင္းခုံျခင္း၊ အမွားအသြင္အေနအရွင္း အစုံကင္းပါလၽွင္ ခ်စ္သူထံတြင္ အပိုသေဘာမျဖစ္ေစသည့္ လိုေသာခ်စ္အေျဖရွိေနပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ အဝတ္ေဟာင္းမ်ား စြန္႔လႉဒါနျပဳလိုက္ပါ။

ၾကာသပေတး

စိတ္ဆႏၵႀကီးမားစြာျဖင့္ ေမၽွာ္လင့္ထားမိပါေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္၍ ကံေကာင္းေစျခင္းမ်ား ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။
သားသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားတိုးတက္မႈ ျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။
အထက္လူႀကီးမ်ား၏ အသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္ ဂုဏ္သတင္းထင္ေပၚျမင့္မားမႈ ျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။
စိတ္ခ်မ္းသာစရာသတင္းစကားမ်ား ၾကားသိခံစားရပါလိမ့္မည္။
တရားအားထုတ္လိုသူမ်ား၊ တရားထူးတရားျမတ္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
အေၾကာႏွင့္ဆိုင္ေသာေဝဒနာမ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားရတတ္ပါသည္။
အခ်စ္ေရးတြင္ ဟန္ပန္သြက္လက္ သုံးျဖဳန္းလြယ္ကူ၍ ငယ္သူပင္ျဖစ္ပါေစ အေျမာ္အျမင္ကင္းပါလၽွင္ ေတာ္ဝင္စာရင္းတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။
ယၾတာ ။ ။ သဲတစ္အိတ္လႉ၍ လိုရာဆႏၵျပဳပါ။

ေသာၾကာ

မိခင္ သို႔မဟုတ္ မိခင္ကဲ့သို႔ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ေက်းဇူးဆပ္ခြင့္ရရွိပါလိမ့္မည္။
အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအား အဓိကဦးစားေပး၍လုပ္ကိုင္ပါ။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာႀကဳံၿပီးမွသာ ဝင္ေငြေကာင္းမ်ား ရရွိေစတတ္ပါသည္။
မိမိရရွိထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးရတတ္ပါသည္။
ေပ်ာ္စရာမေကာင္းေသာ ခရီးထြက္ရျခင္းမ်ား ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။
အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ စကားအေခ်အတင္ ျငင္းခုံေျပာဆိုရတတ္ပါသည္။
အေသာက္အစားမကင္းသူမ်ား အလြန္အကၽြံမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳပါ။
အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူဘ၀ အျပစ္ဟူသမၽွ ေမတၱာအသိျဖင့္ အပိုခ်ဳပ္ကိုင္ ၫွိႏႈိ္င္းေျပာဆို အဆင္မေျပခဲ့ပါလၽွင္ ကိုယ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရျခင္းမ်ားအေပၚတြင္ ေနာင္တရေနလိုက္ပါ။
ယၾတာ ။ ။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား ပန္းသီးလက္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါ။

စေန

ရပ္ေဝးမွ မဂၤလာသတင္းေကာင္းမ်ား ၾကားနာႀကဳံသိခြင့္ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။
မိမိ၏လိုလားမႈမ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား မိတ္ေဆြမ်ားမွ ေစာင့္ေရွာက္ကူညီမႈျပဳေပးၾကပါလိမ့္မည္။
ဥပါဒ္အႏၲရာယ္ကင္း၍ စီးပြားဥစၥာတိုးတက္မႈ ရွိေနပါလိမ့္မည္။
ဌာနဆိုင္ရာအတြင္း ရာထူးတိုးတက္မႈရွိေနပါလိမ့္မည္။ ရာထူးရွိသူျဖစ္ပါက ထပ္ဆင့္ခ်ီးျမႇင့္ခံရေစတတ္ပါသည္။
ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ စေသာကုသိုလ္တရားမ်ား သိရွိနားလည္ခြင့္ ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။
ရရန္ရွိေသာ ေငြေၾကး၊ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား အလြယ္တကူ ျပန္လည္ရရွိပါလိမ့္မည္။
အခ်စ္ေရးတြင္ တမ္းတတြယ္တာ ခ်စ္ျခင္းသေဘာ သန္႔ ရွင္းမႈမရွိခဲ့ပါလၽွင္ လြမ္းရလြယ္စား အျပစ္မကင္းေသာ လြမ္းေမာစရာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚခံစားရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား လီမြန္တီးတစ္ခြက္ ဒါနျပဳေပးပါ။

သိလိုသည္မ်ားကိုလဲ ဖုန္းဆက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္၊
ေဒါက္တာလင္းျမတ္သူ ( 09 253817608 )

အျခား ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား >>> https://bit.ly/2ETcxR8

Read more >>> မဟာမုနိ ဘုရားႀကီးသို႔ ဘုရားဖူးကားမ်ား သြားလာမႈအဆင္ေျပေစေရး ဘုရားပတ္လမ္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္တိုးခ်ဲ႕

 


Read 741 times Last modified on Thursday, 13 June 2019 10:27
Rate :
(0 votes)

Related items

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.