Wednesday, 05 June 2019 14:53

Myanmar-Astrology.jpg


(၆.၆.၂၀၁၉ မွ ၁၂.၆.၂၀၁၉) အထိ ေဒါက္တာလင္းျမတ္သူ၏ တစ္ပတ္စာကံၾကမၼာ ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြ

ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ရာထူးတိုးျခင္း၊ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈ ရရွိခံစားရျခင္းမ်ား ႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။ လူအမ်ား၏ ေလးစားခ်စ္ခင္မႈ ရရွိပါလိမ့္မည္။
ႀကံစည္လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္ဟူသမၽွတို႔ကို ေအာင္ျမင္ၿပီးဆုံးသည့္တိုင္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေလ့မရွိျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။
အလုပ္ေနာက္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲ၍လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနမိပါလိမ့္မည္။
မိမိ၏အေတြးအေခၚႏွင့္ အသိဉာဏ္ပညာမ်ားလည္း ထက္ျမက္မႈရွိေနပါလိမ့္မည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အစြန္းေရာက္ေနသူျဖစ္ေနမိတတ္ပါသည္။
အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူသည္ မိမိအေပၚ၌ ေရွာင္ဖယ္စိမ္းကား အခ်စ္မတူ ျဖစ္တည္မႈအခ်က္သည္ ခ်စ္သူအေပၚ၌ သတိမမူ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနရက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ။ ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ သစ္သီး ၃ မ်ိဳး ကပ္လႉေပးပါ။

တနလၤာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ မိမိကအပင္ပန္းခံ၍ လုပ္ကိုင္သေလာက္ အရာမေရာက္ျဖစ္ေပၚေနရပါလိမ့္မည္။
ဌာနဆိုင္ရာအတြင္း၌လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း အမွားအယြင္းျပႆနာျဖစ္ေပၚေနတတ္ပါသည္။ မလြဲမေသြ ေငြေၾကးကုန္က်စရာကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာပါလိမ့္မည္။
ကတိဝန္ခံမႈ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမ်ား မျပဳသင့္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္စပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ရရွိႏိုင္ပါသည္။
အခ်စ္ေရးတြင္ လြယ္ရာစည္း႐ုံး၍ တြယ္တာနည္းသုံးတတ္ပါေသာ အခ်စ္မုဆိုးမ်ားႏွင့္ မထင္မွတ္ပါဘဲ ဆုံေတြ႕ရတတ္ပါ၍ သတိထားသင့္ပါသည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ငါးခူေျခာက္ေကာင္လႊတ္၍ ကုသိုလ္ျပဳပါ။

အဂၤါ

မိမိအားအက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေစရပါလိမ့္မည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ား ရလာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္က်ိဳးရွာေနတတ္သူမ်ားသာ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။
ဘာသာေရးကိစၥမ်ား မ်ားမ်ားျပဳႏိုင္ေလ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ခံစားရေလေလ ျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ မိမိ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ သိသာထင္ရွားေလေလ ျပႆနာရွိေလေလ ျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းခြင့္မရပါေသာ ျပႆနာ ခ်စ္ျခင္းသည္ သံသယ၏ စိတ္အႏြယ္ေၾကာင့္ ဟန္မက်သိပ္မလြယ္ျဖစ္ေနဆဲ ရွိေနရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား ဖန္ခြက္တစ္ခု ဒါနျပဳလိုက္ပါ။

ဗုဒၶဟူး

အတိတ္ကာလတြင္ျပဳခဲ့ပါေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ယခုကာလတြင္ သိသာေသာ အက်ိဳးေပးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။
မိမိ၏ေျပာဆိုစကား၊ အေရးဆိုစကားမွန္သမၽွ အေရးပါ၍ အရာေရာက္ေစရပါလိမ့္မည္။ အမိအဖႏွင့္ ဆရာသမားတို႔အား အက်ိဳးရွိေစေသာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကန္ေတာ့ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ပညာရပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား၊ ႀကံဆေတြးေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ထင္ေပၚမႈျဖစ္ေပၚပါလိမ့္မည္။ ဝမ္းဗိုက္နာက်င္ျခင္း၊ ေျခဖဝါး၊ ေျခသလုံးမ်ားကိုက္ခဲျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။
အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူထံမွ ရန္အမ်ိဳးပြားေစသည့္ တန္ဖိုးမထားတတ္ပါေသာ အၾကင္နာမဲ့အျပဳအမူ အေျပာအဆိုမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္မႈႀကဳံရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ စာကေလး ၃ ေကာင္လႊတ္၍ လိုရာဆႏၵျပဳပါ။

ၾကာသပေတး

အႏုပညာ၊ စာေပ၊ ဂီတဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားျဖင့္ နာမည္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈ ျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။ ယာဥ္၊ ကား၊ အိုး၊ အိမ္ ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။
မိဘဘိုးဘြားမ်ားထံမွ အေမြအႏွစ္မ်ား ရရွိခံစားခြင့္ျဖစ္ေပၚမည္။ ရန္သူၿပိဳင္ဘက္ (သို႔မဟုတ္) ဦးေလးေတာ္စပ္သူမ်ားထံမွ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီမႈရရွိနိုင္ပါသည္။
နိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ကိစၥ အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။ မိမိအေနျဖင့္ မလိုလားအပ္သူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈရွိေနရပါလိမ့္မည္။
မိမိ၏ေဒါသပါေသာႏႈတ္ထြက္စကားေၾကာင့္ အမႈအခင္းႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။
အခ်စ္ေရးတြင္ မိမိ၏ သေဘာအစစ္အမွန္ ရင္ထဲခံစားမႈ စိတ္ဆႏၵရွိေလသမၽွ မေျပာမျဖစ္က်န္ အထင္လြဲဟန္မက်မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ အစဥ္သတိရွိေနရန္လိုပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ မုန္႔ဟင္းခါးတစ္ပြဲႏွင့္ မႏၲေလးပဲေၾကာ္ ဒါနျပဳေပးပါ။

ေသာၾကာ

ဦးေႏွာက္ဉာဏ္မ်ား ထက္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳး၍ စိတ္ကူးေကာင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခံစားမႈရွိေနရပါလိမ့္မည္။ ရပ္ေဝးေဒသဆီမွ သတင္းေကာင္းမ်ားၾကား သိရပါလိမ့္မည္။
စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာ အနားယူခ်င္စိတ္မ်ား ရွိေနပါလိမ့္မည္။ မိမိရွိမွျဖစ္မည္၊ မိမိလုပ္မွရမည္ဟူေသာ စိတ္မ်ား၏ ခ်ဳပ္ကိုင္လႊမ္းမိုးမႈမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနရပါလိမ့္မည္။
စိတ္ျမန္လက္ျမန္ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိသူမ်ားအတြက္ ျပဳျပင္ရန္ခက္ခဲေစတတ္ေသာအမွားမ်ား ရွိေနတတ္ပါသည္။
မူးေဝထိုင္းမႈိင္းျခင္း၊ စိတ္လက္မအီမသာျဖစ္ရျခင္းမ်ား ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။
အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္ၾကသူအခ်င္းခ်င္း အျပစ္ဆို အေတြးခက္ တရားမရွိ မျဖစ္သင့္သလို အခ်စ္ကို အေလးအနက္ထားမိဖို႔လည္း လိုအပ္ေနၾကပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ လူႀကီးမိတ္ေဆြတစ္ဦးအား လက္ဖက္ေျခာက္လႉေပးပါ။

စေန

ဉာဏ္ပညာႏွင့္ယွဥ္၍ လုပ္ကိုင္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အထူးအက်ိဳးေပးေနပါလိမ့္မည္။ ထူျခား၍ အဆင့္ျမင့္မားေသာ ပညာရပ္မ်ား သင္ယူသင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ ရရွိပါလိမ့္မည္။
မေမၽွာ္လင့္ေသာ လႉဒါန္းရျခင္းမ်ိဳးႀကဳံခဲ့ပါက လႉျဖစ္ေအာင္ လႉလိုက္ပါ။ ရာထူးတိုးစာေမးပြဲမ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာစာေမးပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။
ဝန္ထမ္းမ်ား အထက္လူႀကီးမ်ား၏ အားေပးကူညီမႈ အျပည့္အဝ ရရွိပါလိမ့္မည္။
ကပ္ေစနည္းေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ေၾကာင့္ ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥျဖင့္ အဆင္မေျပမႈျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။
အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ မေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနအျဖစ္၊ ဦးတည္မႈလြဲမွားေစေသာအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ဦးစီခြဲျခား၍ ေနထိုင္ရျခင္းမ်ိဳး ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ သီလရွင္တစ္ပါးအား သၾကားလႉေပးပါ။

သိလိုသည္မ်ားကိုလဲ ဖုန္းဆက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္၊
ေဒါက္တာလင္းျမတ္သူ ( 09 253817608 )

အျခား ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား >>> https://bit.ly/2ETcxR8


Read 846 times
Rate :
(0 votes)

Related items

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.