Thursday, 09 May 2019 11:42

666.jpg

 

၇ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ေဒါက္တာလင္းျမတ္သူ၏ ( ၉.၅.၂၀၁၉ မွ ၁၅.၅.၂၀၁၉ )အထိ တစ္ပတ္စာကံၾကမၼာ ေဟာစာတမ္းကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြ
အေရွ႕အရပ္ႏွင့္ ေျမာက္အရပ္ေဒသမ်ားဆီသို႔ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားျဖင့္ သြား လာၾကသူမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မႈရရွိေစတတ္ပါသည္။ မိမိ၏အျဖစ္ခ်င္ ဆုံးေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ားျပည့္၀ေစရပါလိမ့္မည္။ မိသားစုအတြင္း မထင္မွတ္ပါဘဲ စိတ္ဝမ္း ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ မိသားစုအတြင္း မထင္မွတ္ပါဘဲ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ပါလိမ့္ မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ျပႆနာရွင္းရျခင္းမ်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ၾကသူအခ်င္းခ်င္း အသြင္ေျပာင္း၍ အျမင္မေကာင္းျဖစ္ေစေသာျဖစ္ရပ္ မ်ိဳး ရွိေစတတ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ရန္ သတိျပဳပါ။ အခ်စ္ေရးတြင္ အေတြ႕ခက္ စြာျဖင့္ မေမ့ရက္ၾကာရွိေနခဲ့ပါေသာခ်စ္သူႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပန္လည္ရရွိေစရပါလိမ့္ မည္။
ယၾတာ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ သာကူခ်ိဳ ကပ္လႉေပးပါ။


တနလၤာ
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္တာဝန္မ်ားျပားေစျခင္း၊ မႏိုင္ေသာဝန္အား ထမ္းေဆာင္မႈျပဳရျခင္းတို႔ ႀကဳံေတြ႕ခံစားမႈျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။ အခ်ိဳရည္ လုပ္ငန္း ေရသန္႔လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြေကာင္းမ်ား ရရွိခံစားရပါလိမ့္မည္။ အေမြအႏွစ္ မ်ားရရွိျခင္း၊ ဆုံး႐ႈံးၿပီဟူ၍ထင္ထားသည့္ေႂကြးၿမီမ်ား ျပန္လည္ရရွိေစျခင္းတို႔ ခံစားရပါ လိမ့္မည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္မ်ားက ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ကူညီမႈျပဳေပးၾကပါလိမ့္မည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားေျပလည္ႏိုင္ေစရန္ အဂၤါ၊ စေနသားသမီးမ်ားထံမွ အကူ အညီမ်ားရယူပါ။ အခ်စ္ေရးတြင္ မိမိအေနျဖင့္ ခ်စ္သူအေပၚ၌ အႀကိဳက္သေဘာအလိုက် မည္မၽွပင္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါေသာ္လည္း ဗိုလ္က်အႏိုင္ယူ၍ လိုသမၽွ အပိုင္ခ်ဴလွည့္စား တတ္သူမ်ိဳးအျဖစ္လည္း ႀကဳံေတြ႕ေနရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေညာင္ကိုင္းေထာက္၍ ကုသိုလ္ျပဳပါ။


အဂၤါ
မိသားစုႏွင့္ ေခတၱခဏ ခြဲခြာေနထိုင္ရျခင္းမ်ိဳး ႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။ ဟန္ ေဆာင္မႈမကင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ အ ဆင္မေျပျဖစ္ေနရေစတတ္ပါသည္။ စိတ္ဓာတ္ခ်င္းမတူၾကသူမ်ားႏွင့္ ဆႏၵမပါဘဲ ေျပာဆို ေနရပါလိမ့္မည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာစာေမးပြဲမ်ားတြင္ ေမၽွာ္မွန္းထားသည့္အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္မည္။ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားရတတ္ပါ သည္။ စိတ္ၿငီးေငြ႕စရာျဖစ္ေစေသာ ခရီးထြက္ရျခင္းမ်ား ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ ဥပေဒႏွင့္မ ကင္းပါေသာလုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္မိပါေစႏွင့္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အခ်စ္ႏွင့္ အမုန္းသည္ အ နီးဆုံးတြင္ရွိေနတတ္ပါသျဖင့္ စကားအခ်င္းအရာတြင္ အမွားကင္းစြာေျပာဆိုျပဳမူတတ္ရန္ သတိျပဳဆင္ျခင္ပါ။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ ႏို႔မလိုင္မုန္႔ ကပ္လႉေပးပါ။


ဗုဒၶဟူး
မိမိ၏အေျပာအဆိုႏွင့္ အမူအရာဟူသမၽွ ေလးနက္တည္ၿငိမ္မႈရွိေနပါလိမ့္ မည္။ မိမိ၏ေကာင္းသတင္းမ်ားသည္လည္း ေနရာအႏွံ႔တြင္ ၾကားသိေနရပါ လိမ့္မည္။ အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ား ရရွိလုပ္ကိုင္ရျခင္းႏွင့္အတူ မေကာင္းမႈတြင္ လိုက္ စားလိုစိတ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနမိေစတတ္ပါသည္။ စိတ္၏အေျပာင္းအလဲ မွားယြင္းမိ သည္ႏွင့္ ဘ၀ကို ရင္းရေစတတ္ပါသည္။ ေကာင္းခ်င္လၽွင္ အလြန္ေကာင္းတတ္သည့္ အေလ်ာက္ ဆိုးခ်င္လၽွင္ ကမ္းကုန္ေအာင္ဆိုးမိေစတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူ ႏွင့္ပတ္သက္သမၽွ မပီမျပင္ၾကားသတင္းအေပၚတြင္ အစီအစဥ္မွားယြင္းစြာ ဆက္ဆံမိ ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မဲ့ တြန္႔ဆုတ္ေလးလံ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရေစျခင္းမ်ိဳး ခံ စားရေစတတ္ပါသည္။
ယၾတာ ။ ။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား မီးျခစ္တစ္လုံး လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါ။


ၾကာသပေတး
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိစၥမ်ားအတြက္ ကူညီေဆာင္ ႐ြက္ရျခင္းမ်ား ရွိေနတတ္ပါသည္။ ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္မည္။ လူမ်ိဳးျခား၊ မိတ္ေဆြအသစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္း အသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ရပါလိမ့္မည္။ ေငြေၾကးသုံးစြဲရမႈ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ ကုန္ က်မႈရွိေနပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏လုပ္ငန္းမ်ားမွ အျမတ္အစြန္းျမင့္မားမႈ ရွိေနပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္မွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေၾကာင့္ စကားအေျခအ တင္ေျပာဆိုရျခင္းမ်ိဳး ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အသြင္အထာတူေသာ ၾကင္နာ သူႏွင့္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာမပ်က္ အက်ိဳးႏွစ္ျဖာယွဥ္ပါလ်က္ အၾကင္နာရက္ျမတ္တစ္ခုအ ျဖစ္ မဂၤလာလက္ထပ္မႈ ဆင္ႏႊဲရတတ္ပါသည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ စာကေလးႏွစ္ေကာင္လႊတ္၍ လိုရာဆႏၵျပဳပါ။


ေသာၾကာ
ဝင္ေငြႏွင့္ထြက္ေငြ မမၽွတမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စရာမ်ား ႀကဳံရေစတတ္ပါ သည္။ မိမိစိတ္ထဲတြင္ရွိထားပါေသာ ခံစားခ်က္ကို တစ္ပါးသူအား ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားလိုက္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေစရတတ္ပါသည္။ အထူးသတိျပဳ၍ ဆင္ျခင္ေျပာဆိုပါ။ ယခုကာလအတြင္း မိမိတစ္ဦးတည္း သီးျခားေနထိုင္၍ တရားထိုင္ ပုတီးစိတ္၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ ၍ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စြာေနထိုင္သင့္ပါသည္။ ေငြေၾကး လက္မလြန္မိပါေစႏွင့္။ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ကိုယ့္ဘက္ကိုယ္ၾကည့္၍ ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္သိေစေသာ စိတ္ထားရွိသူမ်ိဳးႏွင့္ ဆုံဆည္းရတတ္ပါသည္။
ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ ထိုးမုန္႔၊ လမုန္႔မ်ား ကပ္လႉေပးပါ။

စေန
ခရီးထြက္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ ေငြေၾကးဥစၥာပစၥည္းမ်ား ရွရွိပါလိမ့္ မည္။ ဇြဲ၊ လုံ႔လ၊ ဝီရိယအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္း ခံစားရပါလိမ့္မည္။ ေငြေၾကးရရွိေစေသာ ေငြရႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားလည္း ေပၚလာပါ လိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္၏စြမ္းေဆာင္မႈမွလည္း ဝင္ေငြရရွိေစတတ္ပါသည္။ ေဒါသ စိတ္ဟူသမၽွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္လိုပါသည္။ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ခါးနာျခင္း၊ အေရျပားယား ယံျခင္းေဝဒနာမ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားရပါလိမ့္မည္။ အပူလြန္ကဲေစေသာ အစားအစာမ်ားအား အထူးေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အခ်စ္ေရး၌ မိမိ၏လိုလားခ်က္ဟူသမၽွအေပၚတြင္ ရပ္တည္ေဖးမ၍ အမွားအေတြးကင္းစြာျဖင့္ အားေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ကူညီႏိုင္သူမ်ိဳးျဖင့္ လက္တြဲခြင့္ႀကဳံရပါ လိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ အသုံးမလိုေတာ့သည့္ အထည္ေဟာင္းမ်ားအား စြန္႔ပစ္လိုက္ပါ။

Source: Pyi Myanmar
Ref: ေဒါက္တာလင္းျမတ္သူ


Read 730 times Last modified on Thursday, 09 May 2019 13:41
Rate :
(0 votes)

Related items

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.