Monday, 06 May 2019 12:56

 

Screenshot_from_2019-05-06_13-19-17.png

 

မႏၲေလးၿမိဳ႕လယ္တြင္ က်ပ္ ၉၀ ဘီလီယံ ကုန္က်မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာဘက္စုံ စီမံကိန္း (Mixed-use Development Project) တရပ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ေမ ၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ၆၉ လမ္းႏွင့္ လမ္း ၇၀ ၾကား သိပၸံလမ္းေတာင္ဘက္ရွိ ေျမဧရိယာ ၆ ဧက ေက်ာ္ေပၚတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမ်ားျဖစ္ေသာ ေရွာ့ပင္းစင္တာမ်ား၊ လူေနဆိုင္ခန္းမ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စင္တာမ်ား၊ Community Center စေသာက႑အလိုက္ပါဝင္မည့္ ၆ ထပ္အေဆာက္အဦးကို ယခုႏွစ္လယ္မွ စ၍ ၂ ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

တိုင္းလွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က “မႏၲေလးဟာ ေဒသတြင္းမွာေရာ၊ ႏိုင္ငံအတြက္ပါ အခ်က္အခ်ာက်သလို အလားအလာအေကာင္းဆုံး ေဒသတခုလဲျဖစ္လာတယ္။ ဒီလိုေနရာမွာ စီးပြားေရးစင္တာေတြ တည္ေထာင္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ဒီစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာျကားခဲ့သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းအတြက္ မႏၲေလးေတာင္သမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလီမီတက္က တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္ ၉၀ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္သက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ ၅၀ ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္ထပ္ တိုးႏွစ္ႀကိမ္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီဘက္မွ ေျမအသုံးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္သန္း ၂၀၀၀ အား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လည္ပတ္ခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ Shopping Mall အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ငွားရမ္းစရိတ္ က်ပ္သန္း ၁၀၀၀ ႏွင့္ ငွားရမ္းခဆိုင္ရာ အသားတင္အျမတ္၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအျမတ္ေငြတို႔အား မႏၲေလးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ထံ ေပးသြင္းရမည္ဟု စာခ်ဳပ္တြင္ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည့္ ေျမဧရိယာသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ပုဂၢလိကကုမၸဏီတခုႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတခုျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေျမျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ တိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ မူလအတိုင္း အစိုးရ အမည္ေပါက္ ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္ ရယူထားသည့္ ေျမလည္း ျဖစ္သည္။

ယခုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းသည္ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေဒသတြင္း ပထမဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းတရပ္ျဖစ္သလို စီမံကိန္းသေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီးေနာက္မွ တိုင္းလႊတ္ေတာ္၌ ခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုး က “က်ေနာ္တို႔လဲ ဒီစီမံခ်က္အေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တင္မွ သိရတာျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး ေျပာသြားသလို စီမံခ်က္အေနနဲ႔ပဲ လႊတ္ေတာ္မွာ မွတ္တမ္းတင္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္တာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ဘက္က အရမ္းေထာက္ျပေဆြးေႏြးတာမ်ိဳး မလုပ္ခဲ့တာပါ” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းအမ်ားစုသည္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းခဲ့ျခင္း၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမ်ား ေရာေထြးမႈရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုစီမံကိန္း အေပၚ မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံလူထုက စိုးရိမ္မႈရွိၾကသည္။

တိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးက႑ကို တာဝန္ယူထားေသာ ဝန္ႀကီးဦးဇာနည္ေအာင္က “ဒီစီမံကိန္းဟာ ျပည္သူအတြက္အဓိကထား လုပ္တာျဖစ္သလို ဒီအေပၚမွာကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ဘာမွလုပ္မွာ မဟုတ္သလို ရထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာကို ဘာနဲ႔မွ လဲမွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ယတိျပတ္ေျပာခဲ့သည္။

စီမံကိန္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ အညီတင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အၾကား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ အဂတိကင္းရွင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သလို စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ကိစၥအ၀၀အတြက္ ႏိုင္ငံျခားအႀကံေပး ကုမၸဏီတခုအား ဌားရမ္းခဲ့ၿပီး တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ယင္းအႀကံေပးကုမၸဏီ၏ အႀကံျပဳခ်က္တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ကုမၸဏီ မႏၲေလးေတာင္သမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလီမီတက္သည္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္က မွတ္ပုံတင္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံသားပိုင္ကုမၸဏီ တခုဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ျပည္သူမ်ားအတြက္အက်ိဳးျပဳေသာ စီမံကိန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈရွိ၊ မရွိအား ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟု ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Source ; ဧရာဝတီ


Read 249 times Last modified on Monday, 06 May 2019 13:20
Rate :
(1 Vote)

Related items

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.