Tuesday, 31 March 2020 17:01

MDB

၂-၄-၂၀၂၀ မွ ၈-၄-၂၀၂၀ အထိ (၇) ရက္သားမီးမ်ား ဘဝကံၾကမၼာ အေျပာင္းအလဲမ်ား

ခုႏွစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ဧၿပီလ ၂ ရက္မွ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔အထိ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနတဲ့ တစ္ပတ္စာ ကံၾကမၼာ၊ အဆိုးအေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ မိမိပိုင္ေငြေၾကးမ်ား လြန္ကဲစြာ သုံးစြဲရေစျခင္းမ်ိဳး ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ ခရီးသြား၍ လုပ္ကိုင္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။ န္ိဳင္ငံျခားခရီးမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိနိုင္ပါသည္။ အဆင္မေျပကြဲျပားေစသည့္ ဝင္ေငြနည္းပါးေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြခံစားေနရပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႔ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ေျပလည္မည္ထင္၍ မိမိကိုယ္တိုင္ေျဖ႐ွင္းမိရာမွ အေျခအေနဆိုး႐ြားေစျခင္းမ်ိဳး ခံစားရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ထင္တိုင္းမေရာ၊ ခင္တိုင္းမေျပာ၊ အေျပာအဆို ယဥ္ေၾကး၍ သေဘာအလို အသြင္ေအးပါေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ ေၾကနပ္စြာ လက္တြဲမႈျပဳရပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ သစ္သီး ၃ မ်ိဳး ကပ္လွဴေပးပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ အမ်ားကို ယုံၾကည္မႈလြန္ကဲလွ်င္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားစြာ ခံရပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ တိုးတက္ေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ အနစ္နာခံ၍ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း၊ ပညာဒါနျဖန႔္ေဝကုသိုလ္ျပဳရျခင္း၊ အမ်ား၏ ယုံၾကည္ခ်စ္ခင္ ေလးစားမႈခံရျခင္းမ်ားရွိေနမည္။ မိမိေလ့လာလိုက္စားေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ထပ္မံသင္ယူရျခင္းမ်ား ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ သံသယေမတၱာျဖင့္ ဟန္မက်ျဖစ္လာသည္ဆိုပါလွ်င္ အနည္းႏွင့္အမ်ားသည္ တလြဲႏွင့္တျခား ျဖစ္ေနၾကပါလိမ့္မည္။ ထိပ္တိုက္ေျဖရွင္းမွသာလွ်င္ စိတ္အိုက္ေနျခင္းပမာ ခံစားေနရပါေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ေျပလည္မႈျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ ဇီးသီးသုံးလုံး ကပ္လွဴေပးပါ။

အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ား

ရာထူးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြအထူးဝင္လာပါလိမ့္မည္။ ေျမယာ၊ ယာဥ္ကားပိုင္ဆိုင္မႈ ရရွိေစလိမ့္မည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိခံစားရပါမည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုပါမည္။ စိတ္ကူးတည့္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ တိုးတက္ေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ ေတာင္အရပ္ဆီသို႔ ခရီးထြက္ရန္မသင့္ပါ။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူသည္ မည္မွ်ပင္ ထာ၀ရလိုက္ေလ်ာေစသည့္အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ မိမိအေပၚတြင္ ဆက္ဆံခဲ့ပါေသာ္ လည္း မိမိ၏မာနအား ထိခိုက္ေစသည့္ စ႐ိုက္သေဘာအေနမမွန္မႈအတြက္ ဆန္႔က်င္မႈ ျပဳလိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနမိပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ငါးသက္ေစ့လႊတ္၍ ကုသိုလ္ျပဳေပးပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

သစၥာရွိမႈေၾကာင့္ မိမိ၏ဂုဏ္ျဒပ္ႏွင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိမ့္မည္။ သားခ်င္းညီအစ္ကိုမ်ားေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံးေပ်ာ္႐ႊင္သုခ ခံစားရပါမည္။ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဝဒနာမ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားရတတ္ပါသည္။ မၾကာခဏ ခရီးထြက္ရတတ္ပါသည္။ ခရီးသြားစဥ္ မေတာ္တဆ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ႀကဳံရတတ္သည္။ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္၍ လုပ္ကိုင္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ရန္ လိုပါသည္။ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ႏွစ္ဦးစလုံးအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္လိုပါလွ်င္ အသြင္အေနေရွာင္ၾကဥ္ေစလိုေသာကိစၥမ်ားတြင္ အထူးအေလးထား၍ လိုက္နာမိရန္ သတိျပဳပါ။

ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ ပဲျပဳတ္ျဖင့္ ဆြမ္း ကပ္လွဴေပးပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

ပညာေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ကံေကာင္းမည္။ မိခင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အႀကိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ ေရၿခိဳးမ်ား၍ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားအေပၚတြင္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ၍ လုင္ ေဆာင္႐ြက္လိုစိတ္မ်ား ရွိေနပါလိမ့္မည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာအရႈပ္အ႐ွင္းျဖစ္ရတတ္သည္။ ေတာင္အရပ္သို႔ ခရီးထြက္ရန္မသင့္ပါ။ အခ်စ္ေရးတြင္ ေမတၱာရွိစြာျဖင့္ ခ်စ္လာမိပါသည္ဟု ပီတိစိတ္ျဖာေဝလန္း ခံစားမိသည္ဆိုပါလွ်င္ တည္ရွိသိကၡာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေစမည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳး ျပဳသင့္ပါသည္။ တစ္နည္းတစ္ရပ္ဆိုင္ေစမည့္ နီးစပ္ႏိုင္ေစမည့္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ရရွိရန္ လိုအပ္လွ်င္ ေအာင္သြယ္ေတာ္ အားကိုးရန္ လိုပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ကေလးတစ္ဦးအား စမူဆာႏွစ္ခု ဒါနျပဳေပးပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

မိမိ၏ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈတို႔အတြက္ ဩဇာတိကၠမ ရွိသူတို႔အား အမွီျပဳ၍ တိုးတက္ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရာမွ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားမႈမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားမႈကို ရရွိပါမည္။ ခ်ိဳသာေသာစကားမ်ားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္မ်ားအား မိမိဘက္သို႔ပါေစရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အဟုတ္အရွိတရားအေပၚတြင္ ႏႈတ္ကတိစကား လိုသည္ထက္ပို၍ မေပးမိပါေစႏွင့္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ကံတရားကိုမွီ၍ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ား ခံစားရပါမည္။ အခ်စ္ေရး၌ ခ်စ္သူအေပၚတြင္ နည္းမွန္စြာ သည္းခံပါေသာ္လည္း သမုဒယအစဥ္အလာျဖင့္ တစ္ခုမွအၾကင္နာျဖစ္ေအာင္ ျပဳေပးႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ တည့္မွန္စြာ ေလွ်ာက္လုပ္ေနျခင္းထက္ လွည့္ျပန္ကာ ေနာက္ဆုတ္ေလျခင္းျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈရရန္ ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ အိမ္ကဘုရား၌ ႏြားႏို႔ကပ္လႉေပးပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား

အိမ္ေထာင္ဖက္၏ အဆင္မေျပေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ေသာကျဖစ္ရျခင္းမ်ား ရွိတတ္သည္။ လူႀကီးသူမမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားမွ စေနနံဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား အထူးအက်ိဳးျပဳ ခံစားခြင့္မ်ားရရွိမည္။ ဤကာလအတြင္း ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား၍ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစရာမ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားရပါမည္။ ေဆြမ်ိဳးမိသားစုအတြင္း အေျပာအဆို အေနအထိုင္ မသင့္တင့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရန္မကင္းရျခင္းမ်ား ႀကဳံရတတ္သည္။ စိတ္ႏွလုံးပူပန္ညႇိဳးႏြမ္းရေသာ အမႈကိစၥမ်ား အထူးသျဖင့္ ေပၚေပါက္ေနတတ္ပါသည္။ အိမ္မွ ေ႐ႊ၊ လူ၊ ေလွ စသည့္ ဗုဒၶဟူးနာမ္မ်ား ထြက္ရကိန္းႀကဳံရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ေသာကအျပစ္ကင္းေသာ သေဘာက်ခ်စ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ကမ္းလင့္၍ စန္းပြင့္ေစေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆုံေတြ႕ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ႀကဳံေတြ႕ရင္ဆိုင္ရေစေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား လိေမၼာ္ရည္ ဒါနျပဳေပးပါ။

ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား >>> https://bit.ly/2ETcxR8

သိလိုသည္မ်ားကိုလဲ ဖုန္းဆက္၍ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာလင္းျမတ္သူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဝဒသုေတသနအဖြဲ႕ ( 01-566930၊ 09-73230716၊ 09-253817608 )

Read More>>> ယနေ့ ပြောင်းလဲနေတဲ့ မန္တလေးမြို့မှ ဆိုင်ကယ်ပေါက်စျေးများ

### Zawgyi Code

၂-၄-၂၀၂၀ မှ ၈-၄-၂၀၂၀ အထိ (၇) ရက်သားမီးများ ဘဝကံကြမ္မာ အပြောင်းအလဲများ

ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ဧပြီလ ၂ ရက်မှ ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ တစ်ပတ်စာ ကံကြမ္မာ၊ အဆိုးအကောင်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးသူများ

ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအတွက် မိမိပိုင်ငွေကြေးများ လွန်ကဲစွာ သုံးစွဲရစေခြင်းမျိုး ကြုံရပါလိမ့်မည်။ ခရီးသွား၍ လုပ်ကိုင်ရသောလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။ နိုင်ငံခြားခရီးများတွင် အောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အဆင်မပြေမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆင်မပြေကွဲပြားစေသည့် ဝင်ငွေနည်းပါးနေသည့် အခြေအနေများနှင့် ကြုံတွေခံစားနေရပါလိမ့်မည်။ အချို့သောကိစ္စများတွင် ပြေလည်မည်ထင်၍ မိမိကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းမိရာမှ အခြေအနေဆိုးရွားစေခြင်းမျိုး ခံစားရတတ်ပါသည်။ အချစ်ရေးတွင် ထင်တိုင်းမရော၊ ခင်တိုင်းမပြော၊ အပြောအဆို ယဉ်ကြေး၍ သဘောအလို အသွင်အေးပါသော အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် ကြေနပ်စွာ လက်တွဲမှုပြုရပါလိမ့်မည်။

ယတြာ။ ။ အိမ်ကဘုရားတွင် သစ်သီး ၃ မျိုး ကပ်လှူပေးပါ။

တနင်္လာနေ့ မွေးသူများ

စီးပွားရေး ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ အများကို ယုံကြည်မှုလွန်ကဲလျှင် ဆုံးရှုံးမှုများစွာ ခံရပါလိမ့်မည်။ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် တိုးတက်သောအောင်မြင်မှုများ ရရှိပါလိမ့်မည်။ အများအကျိုးအတွက် အနစ်နာခံ၍ ကူညီစောင့်ရှောက်ရခြင်း၊ ပညာဒါနဖြန့်ဝေကုသိုလ်ပြုရခြင်း၊ အများ၏ ယုံကြည်ချစ်ခင် လေးစားမှုခံရခြင်းများရှိနေမည်။ မိမိလေ့လာလိုက်စားသော အဆင့်မြင့်ပညာရပ်များ ထပ်မံသင်ယူရခြင်းများ ကြုံရပါလိမ့်မည်။ အချစ်ရေးတွင် သံသယမေတ္တာဖြင့် ဟန်မကျဖြစ်လာသည်ဆိုပါလျှင် အနည်းနှင့်အများသည် တလွဲနှင့်တခြား ဖြစ်နေကြပါလိမ့်မည်။ ထိပ်တိုက်ဖြေရှင်းမှသာလျှင် စိတ်အိုက်နေခြင်းပမာ ခံစားနေရပါသော အဖြစ်အပျက်များသည် ပြေလည်မှုဖြစ်စေရပါလိမ့်မည်။

ယတြာ ။ ။ အိမ်ကဘုရားတွင် ဇီးသီးသုံးလုံး ကပ်လှူပေးပါ။

အင်္ဂါနေ့ မွေးသူများ

ရာထူးလုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေအထူးဝင်လာပါလိမ့်မည်။ မြေယာ၊ ယာဉ်ကားပိုင်ဆိုင်မှု ရရှိစေလိမ့်မည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်များနှင့်ပတ်သက်၍ အခွင့်အရေးကောင်းများ အောင်မြင်မှုရရှိခံစားရပါမည်။ အိမ်ထောင်ဖက်၏ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ရန်လိုပါမည်။ စိတ်ကူးတည့်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် တိုးတက်သောအောင်မြင်မှုများ ရရှိပါလိမ့်မည်။ တောင်အရပ်ဆီသို့ ခရီးထွက်ရန်မသင့်ပါ။ အချစ်ရေးတွင် ချစ်သူသည် မည်မျှပင် ထာဝရလိုက်လျောစေသည့်အပြုအမူများဖြင့် မိမိအပေါ်တွင် ဆက်ဆံခဲ့ပါသော် လည်း မိမိ၏မာနအား ထိခိုက်စေသည့် စရိုက်သဘောအနေမမှန်မှုအတွက် ဆန့်ကျင်မှု ပြုလိုစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်နေမိပါလိမ့်မည်။

ယတြာ ။ ။ ငါးသက်စေ့လွှတ်၍ ကုသိုလ်ပြုပေးပါ။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွေးသူများ

သစ္စာရှိမှုကြောင့် မိမိ၏ဂုဏ်ဒြပ်နှင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလိမ့်မည်။ သားချင်းညီအစ်ကိုများကြောင့် အကောင်းဆုံးပျော်ရွှင်သုခ ခံစားရပါမည်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့်ဆိုင်သော ဝေဒနာများ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတတ်ပါသည်။ မကြာခဏ ခရီးထွက်ရတတ်ပါသည်။ ခရီးသွားစဉ် မတော်တဆ ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ကြုံရတတ်သည်။ ဉာဏ်နှင့်ယှဉ်၍ လုပ်ကိုင်ရသောလုပ်ငန်းများတွင် အောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ရန် လိုပါသည်။ အချစ်ရေးကိစ္စများတွင် နှစ်ဦးစလုံးအတွက် အဆင်ပြေအောင်မြင်လိုပါလျှင် အသွင်အနေရှောင်ကြဉ်စေလိုသောကိစ္စများတွင် အထူးအလေးထား၍ လိုက်နာမိရန် သတိပြုပါ။

ယတြာ ။ ။ အိမ်ကဘုရားတွင် ပဲပြုတ်ဖြင့် ဆွမ်း ကပ်လှူပေးပါ။

ကြာသပတေးနေ့ မွေးသူများ

ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စများတွင် ကံကောင်းမည်။ မိခင်နှင့် ပတ်သက်သော အကြိုးခံစားခွင့်များ ရရှိပါလိမ့်မည်။ ရေခြိုးများ၍ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှု ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအသစ်များအပေါ်တွင် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြု၍ လုင် ဆောင်ရွက်လိုစိတ်များ ရှိနေပါလိမ့်မည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာအရှုပ်အရှင်းဖြစ်ရတတ်သည်။ တောင်အရပ်သို့ ခရီးထွက်ရန်မသင့်ပါ။ အချစ်ရေးတွင် မေတ္တာရှိစွာဖြင့် ချစ်လာမိပါသည်ဟု ပီတိစိတ်ဖြာဝေလန်း ခံစားမိသည်ဆိုပါလျှင် တည်ရှိသိက္ခာနှင့် လိုက်လျောညီစေမည့် ချဉ်းကပ်မှုမျိုး ပြုသင့်ပါသည်။ တစ်နည်းတစ်ရပ်ဆိုင်စေမည့် နီးစပ်နိုင်စေမည့် အခွင့်အရေးကောင်းများ ရရှိရန် လိုအပ်လျှင် အောင်သွယ်တော် အားကိုးရန် လိုပါလိမ့်မည်။

ယတြာ ။ ။ ကလေးတစ်ဦးအား စမူဆာနှစ်ခု ဒါနပြုပေးပါ။

သောကြာနေ့ မွေးသူများ

မိမိ၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုတို့အတွက် ဩဇာတိက္ကမ ရှိသူတို့အား အမှီပြု၍ တိုးတက်ကြီးပွားအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ အများနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရာမှ အောင်မြင်ကြီးပွားမှုများနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားမှုကို ရရှိပါမည်။ ချိုသာသောစကားများဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်များအား မိမိဘက်သို့ပါစေရန် ဆွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဟုတ်အရှိတရားအပေါ်တွင် နှုတ်ကတိစကား လိုသည်ထက်ပို၍ မပေးမိပါစေနှင့်။ အိမ်ထောင်ဖက်ကံတရားကိုမှီ၍ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုများ ခံစားရပါမည်။ အချစ်ရေး၌ ချစ်သူအပေါ်တွင် နည်းမှန်စွာ သည်းခံပါသော်လည်း သမုဒယအစဉ်အလာဖြင့် တစ်ခုမှအကြင်နာဖြစ်အောင် ပြုပေးနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ခြင်းအပေါ် တည့်မှန်စွာ လျှောက်လုပ်နေခြင်းထက် လှည့်ပြန်ကာ နောက်ဆုတ်လေခြင်းဖြင့် တည်ငြိမ်မှုရရန် ကြိုးစားသင့်ပါသည်။

ယတြာ ။ ။ မွေးနေ့နံနက်တွင် အိမ်ကဘုရား၌ နွားနို့ကပ်လှူပေးပါ။

စနေနေ့ မွေးသူများ

အိမ်ထောင်ဖက်၏ အဆင်မပြေသော ဆက်ဆံရေးများကြောင့် စိတ်သောကဖြစ်ရခြင်းများ ရှိတတ်သည်။ လူကြီးသူမများနှင့် အလုပ်အကိုင်များမှ စနေနံဆိုင်ရာပစ္စည်းများ အထူးအကျိုးပြု ခံစားခွင့်များရရှိမည်။ ဤကာလအတွင်း ထင်ပေါ်ကျော်ကြား၍ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစရာများ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရပါမည်။ ဆွေမျိုးမိသားစုအတွင်း အပြောအဆို အနေအထိုင် မသင့်တင့်မှုများကြောင့် ရန်မကင်းရခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။ စိတ်နှလုံးပူပန်ညှိုးနွမ်းရသော အမှုကိစ္စများ အထူးသဖြင့် ပေါ်ပေါက်နေတတ်ပါသည်။ အိမ်မှ ရွှေ၊ လူ၊ လှေ စသည့် ဗုဒ္ဓဟူးနာမ်များ ထွက်ရကိန်းကြုံရတတ်ပါသည်။ အချစ်ရေးတွင် သောကအပြစ်ကင်းသော သဘောကျချစ်ခြင်းများဖြင့် ကမ်းလင့်၍ စန်းပွင့်စေသော အခြေအနေများနှင့် ဆုံတွေ့ယှဉ်ပြိုင်၍ ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရစေသော အောင်မြင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေရပါလိမ့်မည်။

ယတြာ ။ ။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးအား လိမ္မော်ရည် ဒါနပြုပေးပါ။

ဗေဒင်နှင့် လက္ခဏာဆရာများ >>> https://bit.ly/2ETcxR8

သိလိုသည်များကိုလဲ ဖုန်းဆက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။

ဒေါက်တာလင်းမြတ်သူ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဝေဒသုတေသနအဖွဲ့ ( 01-566930၊ 09-73230716၊ 09-253817608 )


Read 348 times
Rate :
(10 votes)

Related items

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.