Thursday, 24 October 2019 11:25

1568084920

ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ (၇) ရက္သားသမီးမ်ား၏ ဆန္းၾကယ္တဲ့ ကံၾကမၼာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား

အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တိုးတက္မႈရွိမည္။ ရည္မွန္းထားသည္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ စိတ္ကူးသစ္၊ အႀကံသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခါေကာင္းက်ေရာက္သည္။ ေငြကုန္မ်ားမည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ေအာင္ျမင္မည္။ အတတ္ပညာကို အေျခတည္၍ ဘဝတိုးတက္မႈ ရရွိမည္။ မိဘအႀကီးအကဲ ၊ ေဆြမ်ိဳးတို႔၏က်န္းမာေရး အညံ့ရွိသည္။

ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အုန္းယိိုစားသုံးပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

အႀကံအစည္ ေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္အကိုင္ တိုးတက္မည္။ လက္လြန္ထားေသာေငြမ်ား၊ ရသင့္လ်က္ ၾကန္႔ၾကာေနသည္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိမည္။ မိမိလုပ္သမၽွ အခက္အခဲၾကဳံမည္။ အေႏွာင့္အယွက္ရွိမည္။ ခရီးသြားရင္း ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္သည္။ ကိုးကြယ္ေနက် သူေတာ္စင္တစ္ဦး ေပးထားေသာ အေဆာင္ပစၥည္းကို ျပန္လည္ကိုင္ေဆာင္ပါ။

ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ေကာက္ညႇင္းေပါင္းႏွင့္ ဗယာေၾကာ္ စားပါ။

အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ား

ျပႆနာေဟာင္းမ်ား တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး ျပန္ေျဖရွင္းရတတ္သည္။ ရန္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပန္ၾကဳံတတ္သည္။ အျမဲတေစ အျပစ္ရွာခံေနရတတ္သည္။ ကိုယ္က မည္မၽွေကာင္းေစ အေကာင္းမျမင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ကိုယ္မလုပ္လိုဘဲ၊ ဆႏၵမရွိဘဲ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရတတ္သည္။ မလိုအပ္ဘဲ စကားမ်ားမ်ားေျပာျခင္း ေရွာင္ပါ။

ယၾတာ ။ ။ အဂၤါေန႔တြင္ အနီးအပါး စကၠဴပန္းပင္ စိုက္ပ်ိဳးထားရွိပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

လူမ်ိဳးျခားအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ထံမွ ရရွိေသာ အႀကံဉာဏ္ျဖင့္ လုပ္လိုက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ားအဖို႔ လူယုံ၊လူရင္း၊ တပည့္ဖ်က္၍ ပ်က္ကိန္းၾကဳံမည္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပႆနာမရွင္းေသာသူမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ၍ နာမည္သိကၡာ ထိခိုက္တတ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ မုန္႔လက္ေဆာင္း ေသာက္ပါ။

ရာဟု(ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

ရန္၊ အေႏွာင့္အယွက္၊ အခက္အခဲအားလုံးကို ေအာင္ျမင္မည္။ အရာရာကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ပါ။ ဝီရိယရွိမႈႏွင့္ ဇြဲႀကီးမႈ၏ အက်ိဳးဆက္ကို ရရွိမည္။ ရန္၊ အတိုက္အခံျပဳသူတို႔၏ လွ်ဳ႔ိဝွက္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ၾကားသိရမည္။ အၿပိဳင္၊ မနာလိုသူမ်ား၊ အတိုက္အခံျပဳသူမ်ားၾကားမွ တိုးတက္မႈရမည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲတြင္ လမုန္႔ အလွဴဒါနျပဳပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

အေလာင္းအစားလုပ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းမိ၍ လမ္းမွား ေရာက္တတ္သည္။ ပစၥည္းေလွာင္ျခင္း၊ ေဈးကစားျခင္းမျပဳရ။ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္စဥ္ အဆင္ေျပသေလာက္ အဆုံးပိုင္းတြင္ ကိုယ္ထင္သလိုမဟုတ္ဘဲ အဖ်ားရွဴးသြားကိန္းၾကဳံတတ္သည္။ အေရးႀကီးသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လုံျခဳံေအာင္ ထိန္းသိမ္းပါ။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပရိေဘာဂတို႔ကို အထားအသို ေရႊ႔ေျပာင္းပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

အလုပ္ကိစၥ၊ တိုးတက္လိုေသာကိစၥမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသူေပၚတတ္သည္။ မိတ္ေဆြ၊ အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အကူအညီရမည္။ မိသားစုေနအိမ္သို႔ ထူးျခားသည့္ ဧည့္သည္ေရာက္ရွိလာတတ္သည္။ ထူးျခားသည့္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ ႂကြေရာက္လာျခင္း ၾကဳံနိုင္သည္။ အလြန္ေကာင္းသည္။ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအေပၚ ယွဥ္ၿပိဳင္ေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ရယ္ေမာေနေသာ အန္းကုန္းပုံ အနီးအပါးတြင္ ထားပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား

မိမိလက္ဝယ္ရရွိထားသည့္အခြင့္အေရးကို လိုက္လံလုယူသူ ေပၚတတ္သည္။ လုပ္ငန္းတြင္ ရန္ေပၚမည္။ အၿပိဳင္မ်ားမည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္သူမ်ားအဖို႔ လုပ္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္မည္။ ပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်နိုင္။ ေတြေဝျခင္း၊ ဒြိဟျဖစ္ျခင္းၾကဳံမည္။ အလိုဆႏၵမပါဘဲ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ရကိန္း ၾကဳံမည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ဓာတ္ခဲအေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

Read More>>> ဆယ့္ႏွစ္လရာသီဖြားမ်ား၏ ဆန္းၾကယ္တဲ့ ကံၾကမၼာ အေျပာင္းအလဲမ်ား

ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား >>> https://bit.ly/2ETcxR8

ဆရာ စံ-ဇာဏီဘိုကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္လိုပါက ဖုန္းနံပါတ္-ဖုန္း-ဝ၉၇၃၁၇၀၇၉၉ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

Source: Kumudra


Read 1608 times Last modified on Thursday, 24 October 2019 13:24
Rate :
(2 votes)

Related items

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.