Thursday, 12 September 2019 13:37

Astrology 3 770x470

၁၂.၉.၂၀၁၉ မွ ၁၈.၉.၂၀၁၉ အထိ ၇ ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမည့္ ကံၾကမၼာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

တနဂၤေႏြ

စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အႀကံအစည္မ်ားအတြက္ စတင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရွရွည္တိုးတက္ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္၍လုပ္ကိုင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အခြင့္အေရးအသစ္ ႏွင့္အတူ တာဝန္ဝတၱရား အသစ္မ်ားလည္း ထမ္းေဆာင္ရပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏ႀကိဳးစားမႈ မွန္သမၽွသည္ တိုးပြားၿပီး ဟန္က်ေစေသာ ကံတရားကိုျဖစ္ေပၚရပါလိမ့္မည္။ အသုံးစရိတ္ ႀကီးမားမႈ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ္လည္း ကုန္က်ေငြမ်ား ျပန္ရပါလိမ့္မည္။ အေရွ႕အရပ္ေျမာက္ အရပ္တို႔မွ စုတ္ႏွင့္လာဘ္တို႔ အဆက္မျပတ္ ဝင္လာပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ သိကၡာရွိစြာျဖင့္ စိတ္မွာသိသာေစေသာ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ ၿပဳံးအလွပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဆုံးဘ၀တိုင္ လက္တြဲခြင့္ ရရွိပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ။ ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ သာကူမုန္႔ ကပ္လႉေပးပါ။

တနလၤာ

အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္ေသာ အလုပ္ေႂကြးမ်ား၊ စိတ္ေသာကဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခံစားမႈ ျဖစ္ရေစတတ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီး၊ ကုမၸဏီပစၥည္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပကံေကာင္းပါလိမ့္မည္။ ေငြအလုံးအရင္းျဖင့္ ဝင္လာႏိုင္ပါေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္လုံ႔လဝီရိယ စိုက္ထုတ္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းဟူသမၽွ အေပၚတြင္ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ား ျမင့္မားစြာထားရန္ လိုပါသည္။ ပညာ၏အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္တို႔၏ အေႏွာင့္အယွက္မကင္းပါဘဲ ရွိေနပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ကံေကာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္၏ အေတြးႏွင့္ အယူအဆဟူသမၽွသည္ အေပးအယူမၽွေနဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ သေဘၤာသီးမွည့္ ကပ္လႉေပးပါ။

အဂၤါ

အစုစပ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးေပးကံေကာင္းမႈမ်ား ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ မိမိအေပၚတြင္ သစၥာရွိေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္သာ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ ရတတ္ပါသည္။ မိမိေမၽွာ္လင့္ထားေသာဆႏၵမ်ားလည္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတိုင္းတစ္ပါးမွ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ မိမိ၏အယူအဆမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳၾကပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ ေငြေၾကးကိစၥအတြက္ စကားအေခ်အတင္ေျပာဆိုမႈ ျပဳရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စကားအသြားအလာ အဝင္အထြက္မမွန္လၽွင္ ၾကင္လ်က္က်န္ရစ္ျဖစ္ရေစေသာ ခံစားခြင့္မ်ားသာ တစ္ဦးတည္း မူပိုင္အျဖစ္ နစ္နာစြာ ျဖစ္လာရေစတတ္ပါသည္။
ယၾတာ ။ ။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား လီမြန္တီးတစ္ခြက္ ဒါနျပဳလိုက္ပါ။

၁၀ ရက္ေန႔ကေန ၁၆ ရက္ေန႔အတြင္း ထီထိုးမယ္ဆိုရင္ ရက္အလိုက္ ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္းမ်ား

ဗုဒၶဟူး

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ယခင္ကထက္ပိုမို၍ ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္ေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္ကာလ၏ ေအာင္ျမင္မႈ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို အားရဖြယ္ၾကားသိရပါလိမ့္မည္။ မိမိေနထိုင္ရာေဒသႏွင့္ ေဝးလံေသာအရပ္မ်ားတြင္ စြန္႔စား၍ သြားလာလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား မျပဳသင့္ပါ။ အတူတကြပူးတြဲ၍ လုပ္ကိုင္ၾကသူ အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲေစရတတ္ပါသည္။ ေျမေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာတန္ဖိုးရွိသည့္ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ တူးေဖာ္ရရွိေစတတ္ပါသည္။ ေရလမ္းခရီးမ်ား သြားလာရန္မသင့္ပါ။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူသည္ မိမိအေပၚတြင္ အရွိမာန္တစ္ခုျဖင့္ မသိဟန္ျပဳခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ ယခုအခါတြင္ မာန္ခ်ပ်က္ျပယ္၍ စံျပမကပ္ဖြယ္ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ လက္တြဲခြင့္ႀကဳံ ရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ ေက်ာက္ဖ႐ုံယို ကပ္လႉေပးပါ။

ၾကာသပေတး

အႏုပညာဆိုင္ရာ တီထြင္ႀကံဆမႈမ်ား၊ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ား၏ ေရးဆြဲဖန္တီးမႈမ်ား ေပၚလြင္ထင္ရွား၍ ေအာင္ျမင္မႈရေစေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ မိမိပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စပ္တူထည့္ဝင္လုပ္ကိုင္လိုေသာ မိတ္ေဆြအသစ္မ်ားက ဆက္သြယ္မႈ ျပဳၾကပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းအသစ္၊ ေနရာဌာနအသစ္မ်ားတြင္ တာဝန္ယူဦးေဆာင္မႈ ျပဳရပါလိမ့္မည္။ ရရန္ရွိထားပါေသာ ေႂကြးၿမီကိစၥအတြက္ အဆင္မေျပႏိုင္ေသးပါ။ အစုစပ္ ရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ျမင့္မားစြာ ခံစားရပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ ႏႈတ္ဆိတ္ကာျဖင့္ ေခၚထူး ေမးေျဖ မွန္မွန္ေနထိုင္ျခင္းသည္ ခ်စ္သူ၏ မိမိအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ သက္ေရာက္မႈအတြက္ လြန္စြာစိတ္ပ်က္ဖြယ္ ျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ကေလးႏွစ္ဦးအား ဗလာစာအုပ္ လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါ။

ေသာၾကာ

ႀကီးမားေသာတာဝန္မ်ား၊ မႏိုင္မနင္းထမ္းေဆာင္ရျခင္းမ်ိဳး ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ား တိုးပြားမ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈျပဳႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေစရတတ္ပါသည္။ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ား သင္ယူခြင့္ရရွိပါလိမ့္မည္။ ခရီးေဝးသြားရန္အစီအစဥ္မ်ား ပ်က္ျပယ္သြားရတတ္ပါသည္။ အထက္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပမႈျဖစ္ရတတ္ပါသည္။ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ၾကသူအခ်င္းခ်င္း သံသယျဖစ္စရာမ်ား ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။ ဆီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဝဒနာမ်ား ခံစားရတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ စိတ္ကူးယဥ္စြာ ယုယတတ္ေသာ္လည္း သမုဒယ အလြယ္တကူျဖတ္တတ္ပါေသာ ခ်စ္သူ၏စိတ္ႏွစ္ခြေၾကာင့္ စိတ္မခ်ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ရင္ေမာေနမိပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ ေမြးေန႔နံနက္၌ ႏွင္းဆီပန္း ၅ ပြင့္ ကပ္လႉေပးပါ။

စေန

မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားၾကားတြင္ မ်က္ႏွာပြင့္ျခင္း၊ ဦးစားေပးခံရျခင္းမ်ား ရွိေနပါလိမ့္မည္။ ဓာတ္မွန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ ရင္းႏွီးမတည္ေငြစိုက္ထုတ္၍ အကူအညီေပးမည့္သူမ်ား အဆင္သင့္ရွိေနမည္။ အိမ္၊ အိမ္ခန္း၊ အလုပ္ခန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပ္ိုင္ဆိုင္ခြင့္ စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ား လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ရရွိပါလိမ့္မည္။ အေနာက္အရပ္ေဒသမွ စုတ္ႏွင့္လာဘ္ တစ္ျပိဳင္တည္းဝင္လာပါလိမ့္မည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအတြင္း မဂၤလာကိစၥ ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ မလိုသူ၏ ဟန္မက်စကားေၾကာင့္ ခ်စ္သူအေပၚတြင္ သံသယ အမွားမျပဳမိေစရန္ အထူးသတိျပဳဆင္ျခင္ပါ။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔နံနက္တြင္ လိေမၼာ္သီးကပ္လႉေပးပါ။

သိလိုသည္မ်ားကိုလဲ ဖုန္းဆက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္၊
ေဒါက္တာလင္းျမတ္သူ ( 09 253817608 )

ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား >>> https://bit.ly/2ETcxR8


Read 293 times Last modified on Thursday, 12 September 2019 13:47
Rate :
(0 votes)

Related items

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.