Monday, 02 September 2019 01:45

c82e68ecc91a6115905b52a4dab0ec5b_L.jpg

ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းက ေတာင္သမန္အင္း အတြင္း ေရမ်ားလာသည့္ အခ်ိန္မွစတင္ကာ ယခု ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္း ရတနာ့ဂူပြဲရာသီအထိ နာမည္ေက်ာ္ ဦးပိန္တံတားတည္ရွိရာ ေတာင္သမန္အင္းသို႔

ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္ လာေရာက္လည္ပတ္မႈ မ်ားျပားလ်က္ရွိရာ ငွက္ေလွသမားမ်ား အဆင္ေျပလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္သမန္အင္းမွ ငွက္ေလွသမားမ်ားမွာ ခရီးသြားရာသီအျဖစ္ ေခၚေဝၚေလ့ရွိေသာ ဘာေလးဘာျဖစ္သည့္ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာလမ်ားႏွင့္ ေတာင္ျပဳန္းပြဲ၊ ရတနာ့ဂူပြဲမ်ားကို အားထားေနၾကရသည္။

ထိုရာသီမ်ားတြင္ ငွက္ေလွစီးသူမ်ားျပားၿပီး ဝင္ေငြ႐ႊင္ေလ့ရွိသည္။ ယခု ၾသဂုတ္လ ကုန္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းဧည့္သည္မ်ား၊ ျပည္ပမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္မႈမ်ားျပားသည့္အတြက္ အဆင္ေျပလ်က္ရွိသည္။

ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ ဥေရာပေျခာက္ႏိုင္ငံမွ ခရီးသြားမ်ားအား ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳ

လက္ရွိကာလ ေတာင္သမန္အင္းတြင္ ငွက္ေလွ ၄၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ငွက္ေလွဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး အရန္ငွက္ေလွမ်ားပါ အသင့္ထားရွိသည္။ ေန႔စဥ္ခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားမွ ငွက္ေလွအသင္း ဥကၠ႒ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာႀကိဳတင္အေၾကာင္း ၾကားထားသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း စက္တင္ဘာလတြင္ ေန႔စဥ္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား ဧည့္သည္ ၁၀ဝ ေက်ာ္ ငွက္ေလွစီးၿပီး အနည္းဆုံး ငွက္ေလွ ၄၀ ကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားကာ စီစဥ္ခိုင္းေလ့ရွိသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ ေတာင္သမန္အင္း အတြင္း ေရမ်ားေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ငွက္ေလွစီးသူမ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။ ငွက္ေလွစီးခမွာ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ ႏွစ္ဦးစီးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၂,ဝ၀ဝ ေပးရသည္။ လူေလးဦး စီးပါက ေငြက်ပ္ ၁၅,ဝ၀ဝ ေပးရသည္။

နံနက္ခင္းတြင္ ငွက္ေလွကို သီးသန္႔စီးသည့္အတြက္ ျမန္ဆန္သည္။

ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား >>> https://bit.ly/2WCUJ2K

ညေနပိုင္းတြင္ ေနဝင္ဆည္းဆာ အလွၾကည့္ရႈျခင္း၊ အလွဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးမႈ မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေလွျဖင့္သြားခ်င္သည့္ ေနရာကိုေလွာ္ေပးရသည့္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေလ့ရွိသည္။

အထူးသျဖင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ငွက္ေလွစီးသူ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္အတြက္ ေတာင္သမန္အင္းမွ ငွက္ေလွသမားမ်ား အလုပ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

Source Myanmartime


Read 297 times Last modified on Monday, 02 September 2019 14:17
Rate :
(0 votes)

Related items

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.