Print this page
Wednesday, 17 July 2019 11:50

073.JPG

၁၆-၇- ၂၀၁၉ မွ ၂၂- ၇- ၂၀၁၉ အထိ ဆရာစံဇာဏီဘို၏ တစ္ပတ္စာကံၾကမၼာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ာ

အလြန္အေရးပါေသာကာလျဖစ္သည္။ ဘဝရည္႐ြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ စိတ္ပန္းလူပန္း အခ်ိန္ကုန္ခံထားရျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ေကာင္းကိုရမည္။ကာလအတန္ၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးေနေသာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ဘဝတက္လမ္းရွိမည္။ ခ်စ္သူ၊ သံေယာဇဥ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေခတၱခြဲရမည္။ ၾကန္႔ၾကာေနသည္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိမည္။ မိသားစုတြင္ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အက်ိဳးေကာင္းရရွိမည့္ ကာလ ျဖစ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အုန္းပင္ေပါက္ ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

လုပ္သမွ်ေကာင္းသည္။ တိုးတက္မည္။ ေကာင္းေသာတက္လမ္းေပၚမည္။ အဆုံးအျဖတ္၊ အစီအရင္မ်ား ခ်မွတ္အက်ိဳးေပးမည္။ ရည္မွန္းထားသည္မ်ား မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္။ မခံခ်င္စိတ္ႏွင့္လုပ္ရင္း ထူးျခားေသာ တိုးတက္မႈမ်ားရမည္။ ကာလအတန္ၾကာ ရပ္တန္႔ေနေသာအရာမ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္မည္။ မျဖစ္ႏိုင္၊ မရႏိုင္ဟု သူတစ္ပါးက သတ္မွတ္ထားသည္မ်ား ျဖစ္ေအာင္၊ ရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာကာလ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ကေလးသူငယ္တို႔ကို မုန္႔လက္ေဆာင္ေပးပါ။

အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ား

က်ယ္ျပန္႔ေသာအျမင္၊ ျမင့္မားေသာဆႏၵ၊ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ စိတ္ကူးစြမ္းရည္မ်ား ခိုေအာင္းေနေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ထူးျခားစြာ တိုးတက္မည္။ အလုပ္ပို၊ တာဝန္ပိုမ်ား ႀကဳံမည္။ လူပန္းစိတ္ပန္းႀကိဳးစားမႈ၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ရရွိခံစားရမည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ပိတ္ေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ျပန္ပြင့္မည္။ အသိုင္းအဝိုင္းသစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္။

ယၾတာ ။ ။ အဂၤါေန႔မ်ားတြင္ စမူဆာသုံးခု ဘုရားဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

>>>(ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး) အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

အရာရာ သတိႏွင့္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ ေငြဒလေဟာထြက္မည္။ စိတ္႐ူးေပါက္ၿပီး ထင္ရာစိုင္းလို စိတ္ေပၚေနသည္။ ေရာက္ေနေသာေနရာ၊ အေျခ အေနတြင္ ေခတၱရပ္တန္႔ပါ။ ေရွ႕တစ္လွမ္းတိုးသည္ႏွင့္ ေခ်ာက္က်ကိန္း ႀကဳံမည္။ အေပ်ာ္အပါး အသုံးအစြဲေလွ်ာ့ပါ။ သူတစ္ပါးသတိေပးသည္ကို လက္ခံပါ။ ကိုယ့္ေအာက္ငယ္သူမ်ားက ေပးေသာအႀကံမ်ားသည္ အက်ိဳးရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ားတြင္ ေ႐ႊငါးကိုးေကာင္ပုံ အနီးအပါး ခ်ိတ္ဆြဲပါ။

ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

ရည္႐ြယ္ခ်က္သစ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေအာင္ျမင္မည္။ ႐ုတ္တရက္ ေပၚလာေသာ အေျခအေနမ်ားကို အသုံးခ်ၿပီး တိုးတက္မႈမ်ား ဖန္တီးႏိုင္သည္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္တတ္သည္။ အေရးႀကီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ မိသားစုတြင္ အလုပ္သစ္၊ အႀကံသစ္၊ စီးပြားလမ္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္မည္။ ကိုယ္တိုင္လည္း တစ္ခါမွ မလုပ္ဖူးေသာကိစၥမ်ား လုပ္ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲတြင္ လက္ဝတ္ရတနာတို႔ကို ေဆးေၾကာပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

ေမတၱာေရးရာမ်ား အထူးေကာင္းသည္။ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ား ႀကဳံမည္။ မိသားစုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းေကာင္းမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ စန္းပြင့္မည္။ ခ်စ္ခင္သူမ်ားက မ,စမည္။ အလုပ္တြင္လည္း အႀကီးအကဲ အေထာက္အကူရမည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးသည္။ အလႉအတန္း၊ ေသြးသားမဂၤလာကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

လူေပါင္းမွားတတ္၏။ သူမ်ားျပႆနာ ကိုယ့္ျပႆနာ ျဖစ္တတ္သည္။ တာဝန္ယူျခင္း၊ အာမခံျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ႐ုံးေရာက္ ဂါတ္ေရာက္ ျဖစ္တတ္သည္။ ပစၥည္းေလွာင္၊ ေငြကစားျခင္း လုံးဝမျပဳပါႏွင့္။ ခရီးကိစၥေဆာင္႐ြက္၍ အက်ိဳးေပးသည္။ အိမ္တြင္း၊ မိသားစုတြင္း အပ်က္အစီး အေပ်ာက္အရွ မ်ားတတ္သည္။ ပ်ိဳ႐ြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးတြင္ အနည္းငယ္ အညံ့ရွိေနသည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေခြးေလေခြးလြင့္တို႔ကို အစာေကြၽးပါ။

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား

အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားမည္။ အယူအဆမတူေသာသူမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ရမည္။ ကာလအတန္ၾကာ ပိတ္ေနေသာလမ္းစမ်ား ျပန္ပြင့္ေသာကာလ ျဖစ္သည္။ မိသားစုတြင္ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥ စကားေျပာဆိုျခင္းမ်ား ႀကဳံမည္။ အေျပာအဆိုေအာင္ျမင္မည္။ ႐ုတ္တရက္ ခရီးသြားရမည္။ မထင္မွတ္ဘဲ အေျပာင္းအလဲႀကဳံမည္။ စိတ္ကူးမထားဘဲ လုပ္လိုက္ေသာကိစၥမွ အက်ိဳးေကာင္းရမည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ႏွင္းဆီသုံးပြင့္ ဘုရားကပ္လႉပါ။

သိလိုသည္မ်ားကိုလဲ ဖုန္းဆက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္၊

Source ဆရာစံဇာဏီဘို (ဖုန္း-ဝ၁၃၆၄၁၆၃၉၊ ဝ၉၇၃၁၇၀၇၉၉)

အျခား ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား

 

 

Read 855 times Last modified on Wednesday, 17 July 2019 14:16
Rate :
(1 Vote)

Related items