Print this page
Saturday, 13 July 2019 13:43

sanzarnibo-560x460.jpg

ဇန္နဝါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေမြးဖြားတဲ့ ၁၂ လ ရာသီဖြားမ်ား အတြက္ ဆရာ စံ-ဇာဏီဘိုရဲ႕ေမာ္ဒန္ေဗဒင္ ေဟာကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ မွ ၁၈ ရက္ အထိ ဆရာ စံ-ဇာဏီဘိုရဲ႕ေမာ္ဒန္ေဗဒင္

မိႆရာသီ (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)

ေတြေဝဒြိဟျဖစ္ေနေသာကိစၥမ်ား၊ ႏွလုံးသားႏွင့္ဦးေႏွာက္ ေရာေထြးေနေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ မျပတ္မသားျဖစ္ေနေသာကိစၥမ်ားကို ယတိျပတ္ဆုံးျဖတ္ရမည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျပႆနာမွန္သမွ်ကို ျပတ္သား စြာေျဖရွင္းၿပီးခါမွ ေဆာင္႐ြက္လက္စမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရမည္။ ရန္၊ အၿပိဳင္အဆိုင္အားလုံးကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသင့္သည္။ စိတ္ကူးသစ္မ်ား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ အိမ္ရွိ ေဆးပုလင္းအေဟာင္း၊ အကြဲမ်ား ရွာေဖြစြန႔္ပစ္ပါ။

ၿပိႆရာသီ (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁)

ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္၊ တားဆီးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ႀကဳံရမည္။ ႀကိဳတင္တြက္ဆမထားေသာျပႆနာမ်ား၊ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိမည္။ ကာလရွည္ၾကာ ယုံၾကည္မႈအျပည့္အဝထားႏိုင္၍ အားကိုးအားထားျပဳရသူမ်ားပင္လွ်င္ ဆန႔္က်င္ဒုကၡေပးျခင္းႀကဳံမည္။ သံေယာဇဥ္အထားမွားျခင္း၊ အမွန္တကယ္လက္တြဲသင့္သူႏွင့္ ပူးေပါင္းသင့္သူတို႔ကို ေဘးဖယ္ထား၍အခ်ိန္တိုကာလအတြင္းဆက္ဆံသူ အေပၚယုံစားမိ၍ အတိဒုကၡေရာက္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သရက္သီးမွည့္ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

ေမထုန္ရာသီ (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

စကားမ်ားရန္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္မည္။ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ အလုပ္ေရးရာအျဖာျဖာ၌ မွန္းသေလာက္ မေပါက္သလိုႀကဳံမည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္အားလုံးႏွင့္ အခက္အခဲမွန္သမွ်အေပၚ စနစ္တက်စုစည္း၍ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ရရွိလာမည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ား ဦးစားေပးရန္မသင့္။ သူတစ္ပါးကတိစကားကို ယုံစားျခင္းငွာမသင့္။
ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ယပ္ေတာင္အေဟာင္းအစုတ္မ်ား ရွာေဖြစြန႔္ပစ္ပါ။

ကရကဋ္ရာသီ (ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)

ေပၚေပါက္လာေသာစိတ္ကူးကို အသုံးခ်ပါ။ မူလစီစဥ္ထားသည့္ကိစၥမ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းထက္ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ လုပ္ကိုင္ခ်င္ပါက အာမခံျခင္း၊ တာဝန္ယူျခင္းမျပဳရ။ အမွန္အတိုင္း ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ ရန္မ်ားလာမည္။ သိတိုင္းလည္း မေျပာပါႏွင့္။ တတ္တိုင္းလည္း မလုပ္ပါႏွင့္။ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ႏွိမ့္ခ်၍ထားေလ တိုးတက္မႈအရွိန္ေကာင္းေလျဖစ္မည္။ စကားမွားတတ္သည္။ မလိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမ်ားကို ထိန္း ခ်ဳပ္ပါ။ ယာဥ္၊ ကားေမာင္းႏွင္မႈသတိရွိပါ။
ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ေကာက္ညႇင္းေပါင္း ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)

ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္၍ ဘဝတက္လမ္းမ်ား အခိုင္အမာျဖစ္ေပၚမည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ အက်ိဳးရရွိမည္။ မိဘအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္စူးျခင္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ ၅၂၈-၁၅ဝဝ ႏွစ္ျဖာေသာ ေမတၱာေရးရာ ကိစၥအလုံးစုံတြင္ ေႏြးေထြးမႈ၊ နားလည္မႈ၊ ေမတၱာထားမႈ၊ ေစတနာႏွင့္ သဒၵါအျပည့္အဝႏွင့္ ဆက္ဆံခံရျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ခံရျခင္း ႀကဳံမည္။
ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အုန္းထမင္း ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

ေရေဘးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားနွင့္ ေရွာင္ရွားရမည့္အခ်က္မ်ား

ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂)

 

အတိုက္အခံ အေႏွာင့္အယွက္အားလုံးကို ေက်ာ္လႊား၍ ဘဝတိုးတက္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ထြန္းေပါက္မည္။ မူလစီစဥ္ထားသည့္အေပၚ စနစ္တက်လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ အရာရာအဆင္ေျပမည္။ ေငြအစုလိုက္ဝင္မည္။ အလုပ္အဆင့္၊ ဘဝအဆင့္ ျမင့္မားတိုးတက္မည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အတတ္ပညာကို အသုံးခ်၍ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းမည္။
ယၾတာ။   ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ လက္ဖက္သုပ္ ဒါနျပဳပါ။

တူရာသီ (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃)

အတတ္ပညာႏွင့္ စိတ္ကူးသစ္မ်ားကို အသုံးခ်ကာ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အလုံးစုံရရွိမည္။ ပညာသင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးေကာင္းသည္။ ပညာႏွင့္ေဝးကြာေနသူမ်ားပင္လွ်င္ ပညာတတ္ေျမာက္လြယ္မည္။ ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥမ်ား သတိရွိပါ။ အားနာလြယ္ျခင္းအေပၚ ေငြေၾကးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၊ စီးပြားလုပ္ကိုင္ျခင္းမွ ဆုံးရႈံးနစ္နာစရာေပၚမည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းတစ္ပါးမွ အလုပ္၊ ပညာရပ္မ်ားကို ေရွ႕တိုးေဆာင္႐ြက္ရမည္။
ယၾတာ ။  ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဒူးရင္းသီး ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

ၿဗိစာၦရာသီ (ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)

ႀကံစည္ရည္မွန္းထားသည့္ကိစၥမွန္သမွ်ကို စနစ္တက်စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္၍ အေႏွာင့္အယွက္အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ မိမိအေပၚကူညီေသာသူမ်ားႏွင့္ႀကဳံမည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအလုံးစုံမွ အက်ိဳးအျမတ္ ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ မိသားစုတြင္ အလုပ္စီးပြားတိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ဥစၥာစီးပြားမ်ားကို ျပန္လည္စုစည္းႏိုင္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ားအဆင့္တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ျမင့္မားေသာအေနအထားသို႔ ေျပာင္းလဲ၍ ထြန္းေပါက္ျခင္းႀကဳံမည္။
ယၾတာ ။  ။ အဂၤါေန႔တြင္ ႏွင္းဆီပန္း ဘုရားကပ္လႉပါ။

ဓႏုရာသီ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

ဦးတည္ခ်က္သစ္ႏွင့္ေဆာင္႐ြက္ေသာကိစၥမ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ တိုးတက္မႈရရွိမည္။ လူမ်ိဳးကြဲ အက်ိဳးေပးမည္။ ကိုယ္ပိုင္ အစြမ္းအစႏွင့္ အရာရာေဆာင္႐ြက္ပါ။ ပစၥည္းအေပ်ာက္အရွမ်ားမည္။ မနာလို အတိုက္အခံမ်ားႀကဳံမည္။ လူလိမ္လူေကာက္အႏၱရာယ္ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ အရပ္ေဝး၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားပညာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာင္ျမင္ျခင္းလမ္းစကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္။
ယၾတာ ။  ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ စိန္ပန္းပြင့္ ဘုရားကပ္လႉပါ။

မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀)

တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ မနာလို အတိုက္အခံျပဳသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ မည္။ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္းျဖစ္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥ၊ စာရင္းဇယားကိစၥ အရႈပ္အေထြးမ်ားရွိမည္။ အရာရာ သတိႏွင့္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ မနာလိုသူမ်ား၊ အၿပိဳင္အတိုက္အခံျပဳသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ အႀကီးအကဲက်န္းမာေရး အတြက္ စိတ္ပူပင္ရမည္။ အေလာတႀကီးေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံရမည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ သံဃာေတာ္တို႔အား စတုမဓူလႉပါ။

ကုံရာသီ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ ေဆာင္႐ြက္ေသာကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာ အက်ိဳးဆက္ရမည္။ ဆိုင္းငံ့ရပ္တန႔္ထားေသာစီးပြားမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္မတူေသာအယူအဆမ်ားႏွင့္ လမ္းသစ္ထြင္ကာ ေဆာင္႐ြက္၍ အဆင့္ျမင့္တက္လမ္းမ်ား ရရွိမည္။ မေရာက္ဖူးေသာအရပ္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရမည္။ မိသားစုတြင္ ၿခံ၊ ကား၊ အခန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနရမည္။
ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ဒန္အိုး အေပါက္အကြဲမ်ား ရွာေဖြစြန႔္ပစ္ပါ။

မိန္ရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)

ၾကန႔္ၾကာေနေသာရပိုင္ခြင့္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ဆိုင္းငံ့ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ခရီးကိစၥ၊ အေျပာင္းအလဲကိစၥမ်ားရွိမည္။ အခ်စ္ေရးညံ့မည္။ ေမတၱာေရးကိစၥတြင္ ပဋိပကၡဖစ္တတ္သည္။ လူမ်ိဳးကြဲ၊ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ား ထူးျခားေသာေအာင္ျမင္မႈရမည္။ ျမဳပ္ေနေသာေငြမ်ား ျပန္ေပၚမည္။ ႐ုတ္တရက္ဆုံးျဖတ္၍ ေရွ႕တိုးလုပ္ေသာလုပ္ငန္းမွ ထူးျခားေသာ တိုးတက္မႈရရွိမည္။
ယၾတာ ။  ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပန္းထိမ္မႏိုင္ပန္း ဘုရားကပ္လႉပါ။

သိလိုသည္မ်ားကိုလဲ ဖုန္းဆက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္၊

ဆရာစံဇာဏီဘို (ဖုန္း-ဝ၁၃၆၄၁၆၃၉၊ ဝ၉၇၃၁၇၀၇၉၉)

အျခား ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား >>> https://bit.ly/2ETcxR8


Read 851 times Last modified on Saturday, 13 July 2019 14:22
Rate :
(1 Vote)

Related items