Wednesday, 10 July 2019 17:01

IMG_0028.jpg

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မူဝါဒလမ္းၫႊန္မႈ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္း၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ကြန္ပ်ဴတာသုံး ျမန္မာဘာသာစကား ဖတ္႐ႈေရးသားသူမ်ားသည္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာသုံး စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ျမန္မာယူနီကုဒ္စံစနစ္သို႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနီကုဒ္သုံး ျမန္မာစာစနစ္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳေရး စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ အစိုးရဌာနမ်ားသည္ ISO 10646 ႏိုင္ငံတကာသုံး ယူနီကုဒ္ စံစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ျမန္မာယူနီကုဒ္သို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ က်န္ရွိေသာ နည္းပညာ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္ေအာက္မွ (Natural Language Processing Lab (NLP Lab) ႏွင့္ ျပင္ပပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေဆြက “ယူနီကုဒ္စံစနစ္သုံး ျမန္မာစာစနစ္က သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို စနစ္တက် သိမ္းဆည္းႏိုင္ျခင္း၊ လြယ္ကူတိက်စြာ ျပန္လည္ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း၊ ျမန္မာစာစနစ္အတိုင္း အလြယ္တကူ အကၡရာစဥ္ႏိုင္ျခင္း၊ ဘာသာျပန္ဆိုမႈမွာလည္း အျခားဘာသာတစ္ခုကို ျမန္မာဘာသာသို႔ အျပန္အလွန္ျပန္ဆိုမႈကို ပိုမိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း၊ ျမန္မာဘာသာစကားကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မွာ အျပည့္အဝအသုံးခ်လာႏိုင္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားေတြကိုလည္း ယူနီကုဒ္စနစ္မွာ အလြယ္တကူ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းစတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြေၾကာင့္ ယူနီကုဒ္စနစ္သုံး ျမန္မာစာစနစ္ကို စံခ်ိန္စံၫႊန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

လူသုံးအမ်ားဆုံး Operating System မ်ား ျဖစ္သည့္ Microsoft Windows, Apple Mac OS, Linux, Google Android, Apple iOS စသည့္ စနစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ ယူနီကုဒ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ Microsoft Office, Google, YouTube, Facebook, Massenger, Viber စသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသုံးမ်ားသည့္ Website မ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ား၊ Mobile Application မ်ားႏွင့္ Office Productivity Software မ်ားသည္လည္း ျမန္မာယူနီကုဒ္ကို လက္ခံ က်င့္သုံးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

>>> ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား

ယူနီကုဒ္စံစနစ္ကို Database မ်ား၊ Spreadsheet မ်ား၌ ထည့္သြင္းသုံးစြဲရာတြင္ sorting, searching စသည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းသုံးေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ e-Government application မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာ အသုံးခ်စနစ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စုံေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာယူနီကုဒ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျမန္မာစာသုံးစြဲသူမ်ား သိရွိနားလည္ေစရန္ႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိၾကရန္ ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ Key Opinion Leader (KOL) မ်ား၏ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ရယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကူညီၾကမည့္ KOL အမည္စာရင္းကို ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ယူနီကုဒ္ ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စမ္းသပ္ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကဳံေတြ႕ရမည့္ နည္းပညာအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

စမ္းသပ္မႈေအာင္ျမင္ပါက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ ျမန္မာစာ အသုံးျပဳသူမ်ား အားလုံး တစ္ၿပိဳင္တည္း ျမန္မာယူနီကုဒ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္က ေမၽွာ္မွန္းထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

>>>၅ပတ္ အတြင္း မႏၲေလး အေခါက္ေရႊေစ်း ၆ ေသာင္းေက်ာ္ထိ ျမင့္တက္

အေသးစိတ္သိလိုပါက ျမန္မာယူနီကုဒ္ဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ား http://www.mcf.org.mm/ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ဖုန္း-၀၁-၆၅၂၃၀၇ႏွင့္ off This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ၊ ျမန္မာယူနီကုဒ္ စံစနစ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား etoday.org တို႔တြင္ ၾကည့္႐ႈဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

MOI


Read 456 times Last modified on Wednesday, 10 July 2019 17:39
Rate :
(0 votes)

Related items

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.