Tuesday, 09 July 2019 14:15

123.gif

၉-၇- ၂၀၁၉ မွ ၁၅- ၇- ၂၀၁၉ အထိ ဆရာစံဇာဏီဘို၏ တစ္ပတ္စာကံၾကမၼာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြေန႔ေမြးသူမ်ား

သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ လမ္းႏွစ္သြယ္တြင္ သူတစ္ပါးမႀကိဳက္ေသာလမ္းကို ေ႐ြးလိမ့္မည္။ မွန္ကန္သည္။ ပိုမိုတိုးတက္မည္။ ယခင္က စိတ္ကူးသာရွိၿပီး လက္ေတြ႕မလုပ္ရေသးေသာကိစၥမ်ား လုပ္ကိုင္ေအာင္ျမင္မည္။ ပိတ္ေနေသာလမ္းစမ်ား ျပန္ပြင့္မည္။ မိသားစုတြင္ ေငြလြန္ထားသည္မ်ား ျပန္ရမည္။ ထူးျခားေသာ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕မည္။
ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အုန္းႏို႔သာကူ ဝယ္ယူလႉဒါန္းပါ။

တနလၤာေန႔ေမြးသူမ်ား

သံေယာဇဥ္ႀကီးေသာသူမ်ားႏွင့္ ေခတၱခြဲေနရကိန္းႀကဳံမည္။ အရာရာအဆင္ေျပမလိုႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနမည္။ ထူးျခားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ထင္ရွားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ထင္ရွားတိုးတက္မႈမ်ားျမင္လ်က္ ေတြ႕လ်က္ လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာစြမ္းအား ေလ်ာ့နည္းေနသည္။ မလိုလားအပ္ေသာ သံေယာဇဥ္အေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ား၊ အားနာရမႈမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာ မလုပ္ႏိုင္ေသာ အေနအထားႀကဳံမည္။

ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ကံ့ေကာ္ၫြန႔္ ဘုရားကပ္လႉပါ။

အဂၤါေန႔ေမြးသူမ်ား

အရာရာ လမ္း႐ိုးအတိုင္းလုပ္ပါ။ လမ္းသစ္ထြင္၍ စြမ္းအင္အျပည့္ႏွင့္ လုပ္ပါက ဝိုင္းဝန္းေဝဖန္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႀကဳံမည္။ ေၾကာင္လက္သည္း ဝွက္ပမာ ေနရမည့္ကာလျဖစ္ပါသည္။ မိမိသိသည္ တတ္သည္ႏွင့္ ဆန႔္က်င္၍ လုပ္ရမည့္ကာလျဖစ္ပါသည္။ ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲသစ္မ်ား ေပၚထြန္းမည္။ အညံ့ႀကဳံၿပီး အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ျခင္းရွိမည္။ က်န္းမာေရးညံ့ေနစဥ္ေငြဝင္မည္။
ယၾတာ ။ ။ အဂၤါေန႔တြင္ ေဆးဝါးအလႉဒါနျပဳပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ေမြးသူမ်ား

လုပ္ရင္းကိုင္ရင္း အင္အားျပတ္၊ ေငြျပတ္သြားရာမွ ဆက္လုပ္ရန္ အရင္းအႏွီးေငြ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ျပန္ေပၚမည္။ ႀကဳံေတြ႕ေနေသာေျဖရွင္းစရာမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ကူညီသူေတြ႕မည္။ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၏ ေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္ကို ရႏိုင္ေသာကာလ ျဖစ္ပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနေသာအရာမ်ား လက္ဝယ္ရရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ လက္ဖက္ရည္ေသာက္သုံးပါ။

ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

မေကာင္းေသာကိစၥမ်ားလုပ္ရာတြင္ အလြန္စြမ္းသေလာက္ ေကာင္းမႈျပဳရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ရွိေနသည္။ ေအးခ်မ္းေနေသာ မိသားစု ဝန္းက်င္အတြင္း ႐ုတ္တရက္ အပူေသာကဝင္တတ္သည္။ သေဘာတူညီမႈရၿပီးေသာကိစၥမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းႀကဳံမည္။ ကိုယ္ရထားသည္မ်ားကို လုယူလိုေသာသူေပါမ်ားမည္။ အေရာင္းအဝယ္ေငြေၾကးပစၥည္း လက္လႊဲလက္ေျပာင္းမ်ားကို သတိႏွင့္ေဆာင္႐ြက္သင့္ေသာကာလ ျဖစ္ပါသည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လက္ဖက္ေျခာက္အလႉဒါနျပဳပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ေမြးသူမ်ား

ပညာအတတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကံေကာင္းမည္။ ၾကန႔္ၾကာေနေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား လက္ဝယ္ျပန္လည္ရရွိမည္။ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ခရီးေကာင္းသည္။ ပစၥည္းေပ်ာက္တတ္သည္။ လိမ္ညာခံရတတ္သည္။ မိသားစုတြင္ ကား၊ ၿခံ ဝယ္လို၊ လဲလိုေနမည္။ အလုပ္တိုးခ်ဲ႕လိုမည္။ လုပ္ငန္းတြင္ အေထ့ေထ့အေငါ့ေငါ့ ၾကန႔္ၾကာၿပီးမွ အဆင္ေျပမည္။ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူပါက သတိႏွင့္ဝယ္ပါ။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျမေပၚတြင္ ဆန္ႀကဲပက္၍ ၾကက္၊ ငွက္တို႔ကို အစာေကြၽးပါ။

ေန႔စဥ္သံုးလ်ွပ္စစ္ပစၥည္းေတြရဲ႕ တစ္ယူနစ္ ပ်မ္းမ်ွသံုးစြဲနိုင္မွု ၾကာခ်ိန္နဲ႔ ဝပ္အားမ်ား

ေသာၾကာေန႔ေမြးသူမ်ား

ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္စုံမည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကံေကာင္းမည္။ မိသားစုတြင္ အလုပ္၊ စီးပြားတိုးတက္မည္။ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ားႀကဳံမည္။ အမ်ိဳးသမီးအႀကီးအကဲ အေထာက္အကူရမည္။ မိခင္ျဖစ္ေစ၊ မိခင္၏ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ေစ ေကာင္းက်ိဳးေပးမည္။ အခက္အခဲကင္းစင္မည္။ စိတ္ကူးရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အဝလုပ္၍ တိုးတက္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သရက္သီးဒါနျပဳပါ။

စေနေန႔ေမြးသူမ်ား

ကိုယ္လုပ္ထားသည္မ်ား ျပည့္စုံေနသည္။ လမ္းေၾကာင္း မွန္ကန္ေနသည္။ သူတစ္ပါးေျပာသည္ကို နားေယာင္ၿပီးလုပ္ပါက ကေမာက္ကမ ျဖစ္မည္။ အလြန္အေရးႀကီးေသာကာလျဖစ္သည္။ ေရွ႕ရက္ပိုင္းအတြင္း ကိုယ္တိုင္တြင္ျဖစ္ေစ၊ မိသားစုတြင္ျဖစ္ေစ အေရးႀကီးေသာကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ႀကဳံမည္။ အစာအိမ္ဂ႐ုစိုက္ပါ။ အသြားအလာသတိရွိပါ။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ထီးနီႏွစ္လက္ ၾကက္ေျခခတ္၍ ဘုရားကပ္ပါ။

သိလိုသည္မ်ားကိုလဲ ဖုန္းဆက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္၊

Source ဆရာစံဇာဏီဘို (ဖုန္း-ဝ၁၃၆၄၁၆၃၉၊ ဝ၉၇၃၁၇၀၇၉၉)

အျခား ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား


Read 609 times Last modified on Tuesday, 09 July 2019 15:07
Rate :
(2 votes)

Related items

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.