Friday, 05 July 2019 16:24

1Piece-Zodiac-12-Signs-Acrylic-Wall-Clock-Modern-Astrology.jpg

ဇန္နဝါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေမြးဖြားတဲ့ ၁၂ လ ရာသီဖြားမ်ား အတြက္ ဆရာ စံ-ဇာဏီဘိုရဲ႕ေမာ္ဒန္ေဗဒင္ ေဟာကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ မွ ၁၁ ရက္ အထိ ဆရာ စံ-ဇာဏီဘိုရဲ႕ေမာ္ဒန္ေဗဒင္

မိႆရာသီ (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)

အတိုက္အခံ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ၿပီးမွ အလိုရွိရာ ျပည့္စုံမည္။ မူလရည္မွန္း၊ ရည္႐ြယ္ထားသည္မ်ားကို ဦးတည္ခ်က္ ပုံသ႑ာန္ေျပာင္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အလိုရွိရာ ေအာင္ျမင္မည္။ တစ္ပါးသူတို႔အေပၚယုံစားလြယ္ျခင္းမရွိရ။ ကြၽမ္းက်င္နားလည္ေသာ လုပ္ငန္းမွတစ္ပါး တျခားေသာအသစ္အဆန္းမ်ားအား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းငွာမသင့္။ ပစၥည္းေလွာင္ျခင္း၊ ေဈးကစားျခင္းမျပဳရ။ လူမ်ိဳးကြဲ၊ လူမ်ိဳးျခား အက်ိဳးေပးမည္။

ယၾတာ ။ ။ အဂၤါေန႔တြင္ စပယ္ပန္း ဘုရားကပ္လႉပါ။

ၿပိႆရာသီ (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁)

ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနသစ္ကို လက္ခံပါ။ ေခါင္းမာတစ္ဇြတ္ထိုးလုပ္က အမွားႀကဳံမည္။ မိမိအက်ိဳးလိုလားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕မည္။ ေနအိမ္ေနရာ၊ အလုပ္ေနရာတို႔၏ အေျပာင္းအလဲသစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေရာက္ရွိလာေသာ လူသစ္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္မည္။ အခ်ိန္ဆဲြျခင္း၊ ေတြေဝဒြိဟျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္အလမ္းတခ်ိဳ႕ လက္လြတ္ဆုံးရႈံးမည္။

ယၾတာ ။  ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ သေဘၤာသီးသုပ္ ဒါနျပဳပါ။

ေမထုန္ရာသီ (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

အညံ့အဆိုးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနစဥ္ ထူးျခားေသာ အေျခအေနအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ကံေကာင္းျခင္းမ်ားႀကဳံမည္။ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစႏွင့္ အက်ိဳးထူးမ်ား လက္ခံရရွိမည္။ သံေယာဇဥ္မထားသင့္သူကို သံေယာဇဥ္ထားျခင္းေၾကာင့္ မိသားစုႏွင့္မိမိအၾကား ျပႆနာမ်ားရွိေနမည္။ သူတစ္ပါးအတြက္ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပင္ပန္း ကူညီရျခင္းမ်ား ရွိမည္။ ျပတ္သားမႈမရွိ၍ စိတ္ေသာကေရာက္ရမည္။

ယၾတာ ။  ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေ႐ႊပန္းပြင့္ ဘုရားကပ္လႉပါ။

ကရကဋ္ရာသီ (ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)

အလြန္စိတ္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ျပႆနာမ်ား ႀကိဳးၾကားႀကိဳးၾကား ဝင္ေရာက္လာေသာ္လည္း အားလုံးကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ အိမ္တြင္းေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေအာင္ျမင္မည္။ နာမည္ႏွင့္လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ အထူးေကာင္းေသာကာလျဖစ္မည္။ အသုံးလြန္၍ လက္ဝယ္ေငြျပတ္ေသာအခါ၌ ေငြဝင္ရာအေၾကာင္းေပၚ၍ဝင္မည္။ ေငြစုရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။

ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ေက်ာက္ေက်ာသုံးတုံး ဆြမ္းေတာ္တင္ ပါ။

သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)

ပဋိပကၡမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ဘဝတိုးတက္မႈကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းရမည္။ စကားမတည္၊ ကတိပ်က္သူမ်ားေၾကာင့္ တြက္ဆေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္မည္။ အျငင္းပြားျခင္းမ်ား၊ ဆန႔္က်င္ဘက္ျပဳသူမ်ား၊ ေဝဖန္ေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားၾကားမွ အလုပ္ကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ စိတ္ခံစားခ်က္ လြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္ အကဲဆတ္ကာ အမွားပါတတ္သည္။ စကားအေျပာအဆို ဂ႐ုစိုက္ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ ဒါနျပဳပါ။

ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂)

ယွဥ္ၿပိဳင္လာသူအားလုံးကို ေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ျမင္မႈရလင့္ကစား အခါတိုင္းထက္ပို၍ အတိုက္အခံမ်ားမည္။ ေရွ႕တြင္တစ္မ်ိဳး၊ ကြယ္ရာတစ္မ်ိဳး ဆက္ဆံသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ သူတစ္ပါးအလုပ္မ်ားကို တာဝန္ယူစဥ္ အမွားအယြင္းႏွင့္ ႀကဳံရတတ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥ အျငင္းအခုံ စကားမ်ားရျခင္းရွိမည္။ ကတိပ်က္ေသာသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို တာဝန္ယူေျဖရွင္းရမည္။ စိတ္ကူးသစ္ႏွင့္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွ ထင္ရွားေသာတက္လမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။

ယၾတာ။  ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ႐ြက္လွၫြန႔္ငါးၫြန႔္ ဘုရားကပ္လႉပါ။

တူရာသီ (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃)

အဆင္မေျပမႈမ်ား တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး ေပၚေပါက္မည္။ သူတစ္ပါးေငြေၾကးကို အသုံးခ်၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေခ်းငွားလုပ္ကိုင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဆုံးရႈံးမႈႀကီးမ်ားႀကဳံ၍ စိတ္ေသာကေရာက္ရမည္။ အာမခံမွား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွား၍ ၾကားစိုက္ေလ်ာ္ရမည္။ ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာပစၥည္းမ်ား လက္ဝယ္ေရာက္မွ ေဈးက်ဆင္းမည္။ အိမ္တြင္းေရးအရႈပ္အေထြးမ်ားရွိမည္။ က်န္းမာေရးအညံ့ရွိမည္။ အမွားအယြင္းအခ်ိဳ႕ ေပၚေပါက္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေသာ့ပ်က္မ်ားစြန႔္ပစ္၍ အသစ္လဲလွယ္ပါ။

တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ ( H1N1 ) ျဖစ္ပြားသူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူမ်ား စာရင္း

ၿဗိစာၦရာသီ (ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)

ခိုင္မာေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕တိုးေဆာင္႐ြက္လိုက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္အက်ိဳးဆက္ရရွိမည္။ တစ္ပါးသူစကား နားမေယာင္ပါႏွင့္။ ဆုံးျဖတ္ၿပီးသား ကိစၥမ်ားအားမေျပာင္းလဲပါႏွင့္။ အလုပ္သစ္၊ အႀကံသစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးရာကိစၥမ်ား ေရွ႕တိုးေဆာင္႐ြက္ပါ။ အိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္း၊ အလုပ္ေနရာဝန္းက်င္တို႔တြင္ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ အေျပာင္းအလဲျပဳျခင္းမ်ားရွိမည္။ အေျခအေနသစ္အေပၚ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရင္း အရွိန္အဟုန္ျမင့္စြာႏွင့္ ေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ အဂၤါေန႔တြင္ ေဆးဝါးအလႉ ဒါနျပဳပါ။

ႏုရာသီ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ အကူအညီေပးမည့္သူမ်ား ဝန္းရံေနမည္။ ေမတၱာေရးကံေကာင္းမည္။ စစ္မွန္ေသာဘဝအေဖာ္မြန္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မည္။ မိသားစုစီးပြားေရးတြင္လည္း တိုးတက္မႈမ်ားရရွိမည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ အခြင့္အေရးသစ္မ်ားကို စိတ္ကူးသစ္ႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ ျမင့္မားေသာအေျခအေနတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲျဖစ္တည္ႏိုင္မည္။ စုေပါင္းတြဲဖက္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပဲေပါင္မုန႔္ ဒါနျပဳ ပါ။

မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀)

အထူးေကာင္းသည္။ အႀကံအစည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွန္သမွ် ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကးဥစၥာတိုးပြားမည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ပို၍ ေငြဝင္မည္။ ေနရာထိုင္ခင္း အျပင္အဆင္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႀကဳံမည္။ ေနအိမ္ေနရာ၊အလုပ္ေနရာတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႀကဳံမည္။ လုပ္ငန္းတြင္ လူသစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္။ ေဆာင္႐ြက္မႈမွန္သမွ် ပိုမိုေခ်ာေမြ႕ျမန္ဆန္သြက္လက္လာမည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ထမင္းသုပ္ ဒါနျပဳပါ။

ကုံရာသီ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

တစ္ပါးသူမ်ား တားဆီးေနသည့္ၾကားမွ မိမိစိတ္ဆႏၵတြင္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ လုပ္လိုစိတ္ျပင္းထန္ကာ ေဆာင္႐ြက္ေသာကိစၥမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္တိုးတက္မႈျဖစ္ေပၚမည္။ အတတ္ပညာသင္တန္းေရးရာ အျဖာျဖာတို႔တြင္ ထူးခြၽန္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ အစြမ္းအစမ်ား ေပၚထြန္းကာ ကာလအတန္ၾကာ စုေဆာင္းထားေသာေငြကို သုံးစြဲရန္ လ်ာထားသည့္ကိစၥမဟုတ္ဘဲ အျခားေသာအေၾကာင္းကိစၥအေပၚ အလုံးအခဲႏွင့္ သုံးရ ကိန္းႀကဳံမည္။ လက္ဝယ္ေငြျပတ္တတ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ နန္းႀကီးမုန႔္တီသုပ္ ဒါနျပဳပါ။

မိန္ရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)

အခ်ိန္မဆြဲဘဲ ယတိျပတ္ဆုံးျဖတ္၍ ျပတ္သားစြာ ေရွ႕တိုးေဆာင္႐ြက္ပါ။ အတတ္ပညာကို အေျခတည္၍ အလုပ္စီးပြားတိုးတက္မည္။ လုပ္ငန္းအသစ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္၍ အက်ိဳးရွိမည္။ မိသားစုကိစၥမ်ား ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳႏိုင္မည္။ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရး ကံေကာင္းမည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္သူအားလုံးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစမ်ားကို ထက္ထက္ျမက္ျမက္ အသုံးခ်၍ ဘဝအဆင့္ျမင့္မားႏိုင္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပန္းအျဖဴေရာင္မ်ား ဘုရားကပ္လႉပါ။

သိလိုသည္မ်ားကိုလဲ ဖုန္းဆက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္၊

Source ဆရာစံဇာဏီဘို (ဖုန္း-ဝ၁၃၆၄၁၆၃၉၊ ဝ၉၇၃၁၇၀၇၉၉)

အျခား ေဗဒင္ႏွင့္ လကၡဏာဆရာမ်ား >>> https://bit.ly/2ETcxR8

 


Read 2512 times Last modified on Friday, 05 July 2019 17:04
Rate :
(0 votes)

Related items

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.