Rate this item
(3 votes)

ဘိသိက္ ပန္တ်ာ ေအာင္မ်ဳိး   ဇာတ္မင္းသားဘဝမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ပန္တ်ာေအာင္မ်ဳိးသည္ ယခုအခါ ဘိသိက္ဆရာဘဝျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳရင္း အႏုပညာ ခရီးလမ္းကိုဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၁)ရက္ေန႔မွာ၊ ဦးတလုပ္+ေဒၚေအးမယ္ မိဘႏွစ္ပါးမွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပန္တ်ာေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွာပဲ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ေမြးခ်င္း ၇ ေယာက္မွာ တတိယေျမာက္ သားျဖစ္ပါတယ္၊ အခု ရန္ကင္းသာယာရပ္ကြက္၊ အင္းဝလမ္း၊ ပုသိမ္ႀကီး၊ မႏၲေလးမွာ ေနထိုင္လ်က္ရိွၿပီး၊