ျမန္မာနိုင္ငံသနပ္ခါးအသင္းမွက်င္းပမယ့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့သနပ္ခါး ပြဲေတာ္ကုိ ပုဂံေခတ္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အခင္းအက်င္း အျပင္အဆင္မ်ားနဲ႔ မႏၲေလးေတာင္ေျခရွိ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားမွာ ထပ္မံက်င္းပျပဳလုပ္သြားေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲကို သနပ္ခါးေဈးကြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီးက်င္းပျပဳလုပ္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။