မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အေဝးသင္ေက်ာင္းသား/သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး နိုင္ငံတကာပညာသင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အခမဲ့ေဆြးေႏြးသြားမယ့္ ပြဲႀကီးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။

Published in What's New

  ယခုခ်ိန္ခါဟာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြ ပိတ္ထားတာဆုိေတာ့ အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာ ဘာလုပ္ရမလဲမသိ ျဖစ္ေနတက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသင္တန္းေတြ၊ ဘာေက်ာင္းေတြ တတ္ၾကမလဲဆိုတာ စဥ္းစားမရျဖစ္ေနသူေတြအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။