မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အေဝးသင္ေက်ာင္းသား/သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး နိုင္ငံတကာပညာသင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အခမဲ့ေဆြးေႏြးသြားမယ့္ ပြဲႀကီးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။

Published in What's New

ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းစာသင္ရင္း ေက်ာင္းစာအျပင္ ျပင္ပ ဗဟုသုတ၊ ေဒသႏၲာရ ဗဟုသုတ အေတြ႕အႀကဳံေတြရေအာင္ ခရီးသြားလည္း သြားသင့္ပါတယ္။