တတိယအႀကိမ္ Nobeo Cafe Seminar နဲ႔  Business Networking ကို Mandalay Pullman Hotel မွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီမွ ၅ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။