မတ္လ(၁) ရက္ေန႔မွ တစ္ပတ္အတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ့္ ပြဲေတာ္အခမ္းအနားေတြကို တစုတစည္းတည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Published in What's New

မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူအတြက္ Waiter/ Waitress အလုပ္အကိုင္ေတြကို တစုတစည္းထဲ ၾကည့္ရွုႏုိင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။