ေအာက္တုိဘာလ (၆)ရက္ေန႔မွာ အနာဂတ္ ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္ မႏၲေလးအလုပ္အကိုင္ျပပြဲကို မန္္းသူမန္းသားေတြအတြက္ MyJobs.com.mm Myanmar က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

  အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြမယ့္ေနသူမ်ားအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အႀကီးက်ယ္အခမ္းနားဆုံး က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ JobNation အလုပ္အကိုင္ေခၚယူပြဲႀကီးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 

  အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရာမွာ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့အခက္အခဲေတြကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာနိုင္ဖို႔ အတြက္ ဒုတိယႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပမယ့္ Job Error 404 Workshop ကို လာမယ့္ ေဖဖဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္သြမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

  အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုလုပ္ၿပီးသြားတဲ့အခါ ရာထူးတစ္ေနရာအတြက္ (၅)ေယာက္ဗ်ဴးတယ္ဆိုရင္ (၄)ေယာက္ေတာ့ ပယ္ခံရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ရာထူးေနရာအတြက္ ေရြးခ်ယ္လို႔ရေအာင္ အင္တာဗ်ဴးေခၚတဲ့အခါ အေရအတြက္ပုိေခၚထားတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Published in What's New

  ဘြဲ႔ရၿပီးလို႔ အလုပ္ရွာေနသူေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာင္းပိတ္ထားလုိ႔ အလုပ္လုပ္ခ်င္သူေတြအတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ေခၚယူေနတဲ့ Accountant အလုပ္အကိုင္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

Published in What's New

  ဘြဲ႔ရၿပီးလို႔ အလုပ္ရွာေနသူေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာင္းပိတ္ထားလုိ႔ အလုပ္လုပ္ခ်င္သူေတြအတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ေခၚယူေနတဲ့ Digital Marketing အလုပ္အကိုင္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

Published in What's New

  ဘြဲ႔ရၿပီးလို႔ အလုပ္ရွာေနသူေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာင္းပိတ္ထားလုိ႔ အလုပ္လုပ္ခ်င္သူေတြအတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ေခၚယူေနတဲ့ Marketing အလုပ္အကိုင္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

Published in What's New

  ဘြဲ႔ရၿပီးလို႔ အလုပ္ရွာေနသူေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာင္းပိတ္ထားလုိ႔ အလုပ္လုပ္ခ်င္သူေတြအတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ေခၚယူေနတဲ့ IT နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

Published in What's New

  ဘြဲ႔ရၿပီးလို႔ အလုပ္ရွာေနသူေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာင္းပိတ္ထားလုိ႔ အလုပ္လုပ္ခ်င္သူေတြအတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ေခၚယူေနတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းအလုပ္အကိုင္တေြကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

Published in What's New

မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူအတြက္ Waiter/ Waitress အလုပ္အကိုင္ေတြကို တစုတစည္းထဲ ၾကည့္ရွုႏုိင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Page 1 of 2