ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ဆုေၾကး ၂ ဆတိုးျမႇင့္ထားတဲ့ ၂၀၂၀ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မီနီမာရသြန္ ျမန္မာျပည္မွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနေသာ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ ၃ ခုထဲက အေရးပါဆုံးၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးအားလုံးကေန လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးပါ။

ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္မွ ပြဲေတာ္အခမ္းအနားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

  အိႏိၵယမွ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားကိုယ္တုိင္ ေဆြးေႏြးေဟာေပးမည့္ အခမဲ့က်န္းမာေရးေဟာေျပာပြဲ မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္ကပ္ ႏွင့္ အသည္းေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေဟာေျပာပြဲကုိ Ava Court Healthcare ႏွင့္ Mandalar ေဆးရံုတို႔မွ ၾကီးမွဴး၍

  ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔မွစ တစ္ပတ္အတြင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ့္ ပြဲေတာ္အခမ္းအနားေတြကို တစုတစည္းတည္း ၾကည့္ရႈႏုိင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဖေဖၚဝါရီလ(၂၂)ရက္ေန႔မွ တစ္ပတ္အတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပသြားမယ့္ ပြဲေတာ္မ်ား ေဖေဖၚဝါရီလ (၂၂) ရက္ေန႔မွ တစ္ပတ္အတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ့္ ပြဲေတာ္အခမ္းအနားေတြကို တစုတစည္းတည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

  မတ္လ(၁) ရက္ေန႔မွ တစ္ပတ္အတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ့္ ပြဲေတာ္အခမ္းအနားေတြကို တစုတစည္းတည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။