မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အေဝးသင္ေက်ာင္းသား/သူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး နိုင္ငံတကာပညာသင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အခမဲ့ေဆြးေႏြးသြားမယ့္ ပြဲႀကီးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။