Saturday, 14 December 2019 11:21

plateni-stajove_1.jpg

 

MSI Overseas Education ဟာဆုိရင္ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးအတို္င္ပင္ခံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္တြင္ (၁၃)ႏွစ္တိုင္ ခုိင္မာစြာ ရပ္တည္လ်က္ရိွခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ယခု  (12) ႀကိမ္ေျမာက္ MSI ပညာေရးျပပြဲႀကီးမွာေတာ့ ပညာသင္ဆု/ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ ကမၻာ့အဆင့္ျမင့္ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္ေက်ာင္းေပါင္းစံုပါဝင္တဲ့ ပညာသင္ဆု ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ႏုိင္ငံျခားပညာေရးကိုစိတ္ဝင္စားတဲ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအားလံုးရဲ ့ အနာဂတ္ပညာေရးနဲ ့ဘဝခရီးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပိုမိုထြန္းေပါက္လာေစရန္အတြက္ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဦးေဆာင္မိတ္ဆက္ေပးသြားမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ပညာေရးျပပြဲတြင္ပါဝင္မယ့္ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားရဲ႕ အနာဂတ္ပညာေရး ပိုမိုထြန္းေပါက္ေစဖို႔ အဂၤလန္၊ အေမရိကန္ ၊ ဆြစ္ဇာလန္ ၊ ၾသစေၾတးလ် ၊ ကေနဒါ ၊ ေဟာ္လန္ ၊ နယူးဇီလန္ ၊ စပိန္၊ စကၤာပူ ၊ တ႐ုတ္ ၊ မေလး႐ွား နဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔႐ွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေပါင္း (18) ေက်ာင္း ပါဝင္မွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္ တကၠသိုလ္မ်ား ျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ ၊ ကိုရီးယား ၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ကမာၻ ့အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း မ်ားကို မိမိႏွစ္သက္ရာ ေက်ာင္းေတြမွာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

 

ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္ေပါင္းစံု ပညာေရးျပပြဲႀကီးကုိ ဘယ္လိုသူေတြတက္ေရာက္ႏိုင္တာလဲ

 

- ပညာေရး ျပပြဲႀကီးသို႔ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက အထက္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္ေနသူမ်ား

 

- (၈)တန္း ၊ (၉)တန္း ၊ (၁၀) တန္း ႏွင့္ IGCSE 'O' Level / 'A' Level ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား

 

- တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ေနသူမ်ား ၊ ပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္ေနသူမ်ား

 

- ဘြဲ႔ရၿပီးသူမ်ား ၊ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ေနသူမ်ား

 

- မိဘ ႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ား အားလံုးမည္သူမဆိုအခမဲ့ လာေရာက္စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္ ။

 

- ပညာေရးျပပြဲၾကီးသို႔ လာေရာက္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ရ႐ွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းေပၚမူတည္ျပီး

 

ေက်ာင္းဝင္ေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊ အခမဲ့ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ခြင့္မ်ား၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္ အခမဲ့ ရ႐ွိမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားေတြကို MSI ရဲ႕ ယခုက်င္းျပျပဳလုပ္မယ့္ ပညာေရးျပပြဲၾကီးမွာ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားသူတိုင္း ရ႐ွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

 

ပညာေရးျပပြဲတြင္ပါဝင္သည့္ တကၠသိုလ္ေတြမွာ သင္ယူႏိုင္မယ့္ ဘာသာရပ္ တခ်ိဳ႕

 

Business, Engineering, Law, Architecture, Medical, Pharmacy, Nursing, Information Technology, Tourism and Hospitality, Hotel & Event Management, Digital Marketing, Logistic & Supply Chain, Banking & Finance, Accounting, Human Resource Management, International Relations, Education, Animation, Electronic & Photographic Media, Film & Directing, Computer Science, Aviation, Fashion & Product Design, Interior Design, Culinary Arts, Music, Dance, Marine Biotechnology, Philosophy, Physiotherapy, etc.

 

Read More>>>ဒီဇင္ဘာလ(၁၄)ရက္ေန႔မွစ တစ္ပတ္အတြင္းျပဳလုပ္သြားမယ့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ပြဲအခမ္းအနားမ်ား

ပညာေရးျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ သိ႐ွိႏိုင္မယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြကေ ဘာေတြလဲ

 

- ရာႏႈန္းျပည့္ ပညာသင္ဆု ေက်ာင္းလခ (100%) ကို အျပည့္အဝ ရ႐ွိမည့္အေၾကာင္းမ်ား

 

- (10) တန္း ၊ IGCSE ၿပီးထားသူမ်ားအတြက္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ႐ွိ Oxford/Cambridge World-Famous University ႏွင့္ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ (£10,000) အထိ ပညာသင္ဆုမ်ား

 

-  ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္ အႀကိဳ ေဖာင္ေဒး႐ွင္းတန္း မ်ားသို႔ ေဒၚလာ(8,000) အထိ ပညာသင္ဆုမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည့္အေၾကာင္း

 

-  အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းၾကီးမားက်ယ္ျပန့္ေသာတရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ကမာၻ့ ထိပ္တန္းအဂၤလန္ဘဲြ့ဒီဂရီကိုပညာသင္ဆုျဖင့္ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုင္မယ့္အခြင့္အေရးမ်ား

 

- (10) တန္း၊ IGCSE ေအာင္ရမွတ္မ်ားေပၚမူတည္၍ (80%) အထိေလွ်ာက္ထားရယူႏုိင္မည့္ အေၾကာင္းမ်ား

 

-  မာစတာတန္းအတြက္ ပညာသင္ဆု (50%) အထိ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္မည့္အေၾကာင္းမ်ား

 

- တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ (၂၀) ႏွင့္ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းမ်ား

 

- ဝင္ေငြ လုပ္ခလစာရ internship (အလုပ္သင္ကာလ) မ်ားကို ထား႐ွိေပးၿပီး ဘြဲ႔ရၿပီးပါက မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ခိုင္မာစြာ အလုပ္အကိုင္ ရ႐ွိႏိုင္မည့္အေၾကာင္းမ်ား ၊

 

- စကၤာပူ ၊ ထိုင္း ၊ တရုတ္ ႏွင့္ မေလး႐ွား ႏိုင္ငံတို႔မွ တဆင့္ တျခား ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသို႔ "Study Abroad" ႏွင့္ “Semester Exchange program” တို႔ကို ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္ ပညာဆက္လက္ သင္ယူႏိုင္မည့္အေၾကာင္းမ်ား

 

- ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပညာေရး အခြင့္အလမ္း ကြာျခားမႈမ်ားအေၾကာင္း

 

- ဘြဲ႔ရၿပီးသည္ႏွင့္ ရ႐ွိမည့္ Postgraduate Work Permit (3) ႏွစ္အထိ ေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည့္အေၾကာင္းမ်ားကို စံုလင္စြာေမးျမန္းသိ႐ွိႏိုင္ပါတယ္ ။

 

ဒီ ပညာေရးျပပြဲႀကီးကုိ လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာ(၁၅)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၁နာရီမွ ၄နာရီထိ  Hilton Hotel (Amarapura Ballroom) မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ပါဝင္စားလို႔ တက္ေရာက္ခ်င္သူေတြအေနနဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ : 09-444443917, 09-976058626, 09-402517549 ဒါမွမဟုတ္ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfyl3cwRNnrooyHkv…/viewform တုိ႔မွာ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါတယ္။

 

မႏၱေလး ရံုးခြဲလိပ္စာ :အမွတ္ (113) ၊ 78×79 ၊ 40×41 ၾကား ၊ မဟာဘီးတန္းလမ္း ၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕

 

My Mandalay


Read 312 times
Rate :
(3 votes)

Related items

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.