ရိွရိွသမ်ွ အထည္ေတြ၊ပစၥည္းေတြ အကုန္ အဝတ္ေလ်ွာ္စက္ထဲ ထည့္ေလွ်ာ္ေနတာက အဝတ္ေလ်ွာ္စက္ကို ျမန္ျမန္ပ်က္စီးေစပါတယ္။