အခုေဖာ္ျပပေးမွာကေတာ့့ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မဂၤလာဒုိင္းမြန္း ရုပ္ရွင္ရံုမွာ ျပသလ်က္ရွိတဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား(၃)ကားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။