အလုပ္အရမ္းမ်ားတဲ့သူေတြအတြက္ Aspirin ဆိုတဲ့ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးက စိမ္းမယ္မထင္ပါဘူး။