လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ေန႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ မႏၲလာသီရိ အားကစားကြင္းမွာ  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးျဖစ္ေျမာက္ေရး ရန္ပုံေငြပြဲအတြက္ IRON CROSS Band မွ လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။