၆.၆.၂၀၁၉ မွ ၁၂.၆.၂၀၁၉ ထိ တစ္ပတ္အတြင္း ၾကည္႔ရႈနိုင္မည္႔ ျမန္မာကားအပါအ၀င္ နိုင္ငံျခား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

Published in What's New

MSI ႏိုင္ငံျခားပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို မိမိပညာေရးနဲ႔ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔

Published in What's New

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး) ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။