ကိုရီးယား သည္းထိတ္ရင္ဖို ဇာတ္ကားျဖစ္သည့္ 0.0 Mhz ကို ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္မွစတင္ကာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးအပါအဝင္ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕ရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား၌ တစ္ၿပိဳင္တည္း ႐ုံတင္ျပသထားသည္။