မႏၲေလး အဆင့္ျမင့္ရုပ္ရွင္ရုံမ်ားတြင္ ၂၉.၈.၂၀၁၉ မွ ၄.၉.၂၀၁၉ ထိ ျပသမည႔္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ ရုံတင္ျပသမည့္ ဇာတ္ကားအားလံုးေပါင္း ( ၉ ) ကား ျဖစ္သည္။