ရန္ကုန္ ၊ မႏၲေလး အဆင့္ျမင့္ရုပ္ရွင္ရုံမ်ားတြင္ ၂၅.၇.၂၀၁၉ မွ ၃၁.၇.၂၀၁၉ ထိ ျပသမည႔္ ျမန္မာကားအပါအ၀င္ နိုင္ငံျခား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို အပန္းေျဖၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ရန္ တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

Published in What's New

ကမၻာ့နိုင္ငံအႏွံ႕အျပားမွာ ကူးစက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ Coronavirus (COVID-19) ကို WHO ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ Global (Pandemic) ကမၻာလုံးဆိုင္ရာကပ္ေရာဂါအျဖစ္ မတ္လ(၁၁)ရက္ေန႔မွာ တရားဝင္သတ္မွတ္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။