မႏၲေလး အဆင့္ျမင့္ရုပ္ရွင္ရုံမ်ားတြင္ ၂၇.၂.၂၀၂၀ မွ ၄.၃.၂၀၂၀ ထိ ျပသမည႔္ ျမန္မာကားအပါအ၀င္ နိုင္ငံျခားရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

  လာမယ့္ ရက္ေတြမွာ ရံုးပိတ္ရက္ေတြကလဲရွိ၊ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိ္တ္ရက္ေတြကလဲရွိေတာ့ အိမ္မွာ အနားယူဖုိ႔အခ်ိန္အမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့ ကာလပဲျဖစ္ပါတယ္။