သရီးဒီအန္နီေမးရွင္း ကာတြန္းဇာတ္ကား Angry Bird Movie 2 ဇာတ္ကားကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား၌ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္မွစတင္ကာ ႐ုံတင္ျပသေနျပီျဖစ္သည္။