လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အားလုံးရဲ့ စိတ္ဝင္စားျခင္းနဲ႔ ေၾကာက္ရြံျခင္းကို ခံစားေနရတဲ့ အရာကေတာ့ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ရဲ့ ဒဏ္ကို ဥေရာပ နိုင္ငံႀကီးေတြကပါ ခံစားေနရၿပီး တျခားဆိုးက်ိဳးတစ္ခုကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ခ်စ္ပရိတ္သတ္ေတြ ခံစားရေစမယ့္ သတင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။