လာမယ့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ရက္ေန႔ တြင္ CROWN Education ရဲ႕ ပညာေရးအဆိုင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းမွ  "Education 5.0 (သို႔) ၂ဝ၂ဝ အလြန္ေျပာင္းလဲလာမည့္ ျမန္မာႏွင့္ ကမာၻ႔ပညာေရးစနစ္မ်ားအေၾကာင္းကို ႔ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Published in What's New

ေက်ာင္းသားလူငယ္ထုအတြင္း ေဆးလိပ္၊ အရက္၊ မူးယစ္ေဆးကင္းေဝးေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္သည့္ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံမ်ား က်င့္သံုးလာေစရန္ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနထံမွသိရသည္။

Published in What's New

  မႏၱေလးတကၠသိုလ္တြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပါရဂူဘြဲ႔ (PhD) သင္တန္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Published in What's New

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည့္ ျမန္မာ့သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို တကၠသိုလ္ဝင္တန္းရမွတ္ စုစုေပါင္း ၄၅၀ ႏွင့္အထက္ရရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Published in What's New

ဒီႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ တိုက္ရိုက္ေခၚယူမယ့္ တကၠသိုလ္ေတြထဲမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တစ္ခုတည္းကသာ လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲေတြ ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Published in What's New

၂၀၁၉ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူေတြအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းၫႊန္စာအုပ္နဲ႔ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရမယ့္ ပုံစံအိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာစာစစ္ဌာနအသီးသီးရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ကေန စတင္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ထုတ္ယူရမွာျဖစ္တယ္လို႔ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားပါတယ္။