တစ္ပတ္အတြင္း ( ေမလ 30 ရက္မွ ဇြန္လ 5 ရက္ေန႔ထိ ) ၾကည္႔ရႈနိုင္မည္႔ ျမန္မာကားအပါအ၀င္ နိုင္ငံျခား ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Published in What's New

(၂၃.၅.၂၀၁၉ မွ ၂၉.၅.၂၀၁၉) အထိ ေဒါက္တာလင္းျမတ္သူ၏ တစ္ပတ္စာ ကံၾကမၼာ ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Published in What's New

ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ကမ႓ာ႔ေရႊေစ်းသည္ ၁၂၈၈ ေဒၚလာရွိေနရာမွ တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာခဲ႔ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၁၂၇၃ ေဒၚလာသုိ႔ ျပန္လည္ က်ဆင္းလာလ်က္ ရွိသည္။

Published in What's New

  တစ္ကိုယ္ရည္သန္ ့ရွင္းေရးဟာ တကယ့္ကို အေျခခံက်တဲ့ က်န္းမာေရး စည္းမ်ဥ္းျဖစ္ပါတယ္။