Tuesday, 10 March 2020 17:47

Kyauktaw Pagoda

ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္၊ မႏၲေလးေတာင္ေျခအနီးတြင္ တည္ရွိၿပီး အႀကီးဆံုးေသာ သလင္းေက်ာက္သားဆင္းတုေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။

မင္းတုန္းမင္းႀကီးသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ကို တည္ေထာင္ၿပီး ငါးႏွစ္ခန္႔အၾကာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၂၆ ခုႏွစ္၌ မတၱရာၿမိဳ႕ရွိ စက်င္ေတာင္မွရရွိေသာ တစ္လုံးတစ္ခဲတည္းေသာ စက်င္ေက်ာက္ႀကီးကို ပုံေတာ္ၾကမ္းထုဆစ္ေစခဲ့ၿပီး မႏၲေလးသို႔ သယ္ေဆာင္ယူကာ မင္းတရားႀကီးကိုယ္တိုင္ မ်က္ခုံး၊ မ်က္ေရးတို႔ကို ေရးဆြဲလွ်က္ မဟာသက်မာရဇိန္ဟု ကမၸည္းတင္ခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားမွာ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြေနေတာ္မူသည့္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ျဖစ္ၿပီး စက်င္ေတာင္မွ ရေသာေက်ာက္ကို အစြဲျပဳသျဖင့္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားဟု လူအမ်ားက ေခၚေဝၚသမုတ္ၾကပါတယ္။

Read More>>> မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အထင္ကရပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရတနာ့ဂူပြဲေတာ္အေၾကာင္း

တည္ေနရာ

ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားသည္ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ ၂၆ ေပ၊ ၆ လက္မရွိၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ နန္းၿမိဳ႕႐ိုးႀကီး၊ ျမနန္းစံေက်ာ္ေ႐ႊနန္းေတာ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ ဥပုတ္ေတာ္ရက္ကြက္၊ မႏၲေလးေတာင္ေျခရင္း သုဓမၼာဇရပ္မ်ားအနီးတြင္ တည္ရွိပါတယ္။

ညခ်မ္းအခ်ိန္ ေရာင္စုံမီးမ်ားျဖင့္ ဖူးျမင္ရပုံ

မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ေျမာက္ဖက္ မိုင္ ၂ဝ ခန္႔ေဝးကြာေသာ စက်င္ေတာင္မွ ႐ုပ္ပြားေတာ္ထုလုပ္မည့္ ေက်ာက္ကို ၁၂၂၆ ခုႏွစ္ ဝါေခါင္လတြင္ တူးေဖာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ေရွးဦးစြာ ေက်ာက္ကို ႐ုပ္ပြားေတာ္သဏၭာန္ အၾကမ္းဆတ္ ထုေလာင္းေစၿပီး၊ မေကြးၿမိဳ႕စားဝန္ႀကီး၊ ျမေတာင္ၿမိဳ႕စား ေသနတ္ဝန္ႀကီးတို႔ ႀကီးၾကပ္ၿပီး စီမံေဆာင္႐ြက္ပါတယ္။

ဤသို႔ ထုစစ္ၿပီး စက်င္ေတာင္မွ သယ္ယူေသာအခါ သမၺာန္ေတာ္ႀကီး ႏွစ္စင္းတြဲၿပီး တက္ေဆာင္ထားေစၿပီး ေရတက္အခ်ိန္ကိုက္ သယ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ သယ္ေဆာင္ေသာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ သုဓမၼာဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားက ႀကိဳဆိုၿပီး ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားႏွင့္ အတီးအမႈတ္ အကအခုန္တို႔ျဖင့္ ပြဲသဘင္ဆင္ယင္က်င္းပလ်က္ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ စုန္ဆင္းခဲ့ပါတယ္။

ျမနန္းစၾကၤာ မီးသေဘၤာႏွင့္ ဆြဲယူကာ အီကင္း႐ြာသို႔ ေရာက္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ခံကုန္း႐ြာေျမာက္၊ ေ႐ႊတေခ်ာင္းေျမာင္းကိုခ်ိဳး၍ ေျမာင္းတြင္းသို႔ သြင္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးကို ေဖာင္ေပၚမွ ကုန္းေပၚကို တင္ဖို႔အတြက္ ဧရာဝတီျမစ္ကေန ေ႐ႊတေခ်ာင္းေျမာင္းထဲသို႔ သမၺာန္ေတာ္ကိုသြင္းခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ အိမ္ေရွ႕မင္း ကေနာင္မင္းသားႀကီးကိုယ္တိုင္ ႀကီးၾကပ္ၿပီး ဒလိမ့္တုံး၊ ႀကိဳး၊ လြန္မ်ားျဖင့္ စြတ္ဖားေပၚတင္ကာ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ စြပ္ဖားမ်ားကို တလိမ့္ႀကိဳးလြန္မ်ားႏွင့္ လူအင္အား (၁၂၀,ဝဝ၀)ႏွင့္ ဆြဲယူရပါတယ္။

ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္ ကိန္းဝပ္အံ့ေသာ ေနရာသို႔အေရာက္ အစုအမႈထမ္းေပါင္း ၁၂၀,ဝဝ၀ ေက်ာ္တို႔ကို အိမ္ေရွ႕မင္း၊ ဝန္ႀကီး၊ အတြင္းဝန္စေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၾကပ္မတ္၍ ပင့္ေဆာင္ေစခဲ့ပါတယ္။

ခက္ခက္ခဲခဲ(၁၃) ရက္ၾကာဆြဲၿပီး (၁၂၂၆) ခု တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း(၁၂) ရက္ေန႔မွာ ဆင္းတုေတာ္တည္ထားမည့္ ပလႅင္ေတာ္ေပၚကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆင္းတုေတာ္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ဆက္လက္ထုစစ္ေတာ္မူၿပီး (၁၂၂၇) ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္(၇) ရက္ေန႔တြင္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီးကိုယ္တိုင္ နဝရတ္ကိုးပါးစီခ်ယ္ထားေသာ ေ႐ႊစုတ္ကို ကိုင္စြဲေတာ္မူၿပီး ေ႐ႊမွင္ႏွင့္ မ်က္ခုံးေတာ္၊ မ်က္ေရးေတာ္စေသာ လကၡဏာေတာ္မ်ားကို ေရးသား မ်က္ႏွာေတာ္ဖြင့္ေတာ္မူၿပီး ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ အေနကဇာတင္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

မင္းမွဴးမတ္တို႔က ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရား မဟာရံတံတိုင္းျပင္ပတြင္ ဇရပ္ေပါင္း ၃၃ ေဆာင္ကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါတယ္။

Read More>>> မႏၲ​ေလးၿမိဳ႕က သက္တမ္းအရင့္ဆုံးႏွင့္ အႀကီးမားဆုံး​ ေဈးခ်ိဳေတာ္

အ႐ြယ္ပမာဏ

႐ုပ္ပြားေတာ္၏ အ႐ြယ္ပမာဏမွာ ထက္ဝယ္ေတာ္အျပန႔္ ၁၂ ေတာင္၊ အဝန္း ၂၈ ေတာင္ ၂ မိုက္ ၄ သစ္၊ ခါးေတာ္အဝန္း ၁ဝ ေတာင္ ၂ မိုင္ ၄ သစ္၊ ရင္ပြင့္ေတာ္ ပခုန္းစြန္းဝဲယာ အက်ယ္ ၈ ေတာင္၊ အဝန္းအေတာင္ ၂ဝ၊ ဦးေခါင္း ေတာ္အဝန္း ၁၃ ေတာင္၊ စမၼခဏ္မွ ေရာင္လွ်ံေတာ္ဖ်ားအထိ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ ၁၇ ေတာင္ ၁ မိုက္ ၄ သစ္ျဖစ္ၿပီး အေလးခ်ိန္ (၅၅,၂၁၂၅ ) ပိသာ တန္ခ်ိန္ (၉၀၀ )ခန္႔ ရွိပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္

ဘုရားပရဝုဏ္အက်ယ္ ၄.၂၅ ဧကရွိၿပီး၊ ဘုရားပုရဝုန္အတြင္း လက္်ာေတာ္ရံ ရဟႏၲာ ၄၀ ပါး လက္ဝဲေတာ္ရံ ရဟႏၲာ ၄၀ ပါး စုစုေပါင္း ၈၀ ပါးကို တစ္ပါးစီ အုတ္ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တည္ထားျခင္းကို ထူးျခားစြာ ဖူးေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

ဘက္စုံျပဳျပင္

မဟာသက်မာရဇိန္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရား ဖူးေျမာ္ရာတြင္ ျပတိုက္သို႔လည္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာသင့္ၿပီး ျပတိုက္ထဲတြင္ ထြက္ေတာ္မူႀကီး၊ ထြက္ေတာ္မူအခမ္းအနား ေရွးပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား ၾကည့္ရႉေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

နိပါတ္ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးေစာေမာင္၏ ေကာသလမင္း အိပ္မက္တစ္ဆယ့္ေျခာက္ခ်က္ ပန္းခ်ီကားမ်ား ေလ့လာၾကည့္ရႉႏိုင္မယ့္အျပင္ ဂႏၶကုဋိတိုက္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ေရွးလက္ရာ ေျခေတာ္ရာႏွစ္ဆူကိုလည္း ဖူးေျမာ္ႏိုင္ပါတယ္။

Read More>>> မႏၲေလး၏ ေခတ္အမွီဆုံးႏွင့္ အလွပဆုံး မန္းသီတာဥယ်ာဥ္

ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားအတြင္းရွိ ေက်ာက္သပိတ္ႀကီး

ဘုရားထုဆစ္ၿပီး ပိုေနေသာေက်ာက္အသားစမ်ားကို ေက်ာက္သပိတ္ႀကီး တစ္လုံးရရွိရန္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး၏ အစီအမံျဖင့္ ထုဆစ္ခဲ့ပါတယ္။

ထိုေက်ာက္သပိတ္ႀကီး၏ အ႐ြယ္အစားမွာ အျပင္ႏုတ္ခမ္း ၅-ေပ ၂-လကၼ၊ အတြင္းႏုတ္ခမ္း ၄-ေပ ၅-လကၼ၊ အျမင့္ ၃-ေပ ၈-လကၼ၊ လုံးပတ္ ၂၁-ေပ ၄-လကၼ ရွိပါတယ္။

ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားပြဲ

ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားပြဲကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၁၃ ရက္မွ လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္အထိ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္းမွာ အထင္ရွားဆုံး၊ အႀကီးက်ယ္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား၊ စႏၵာမုနိဘုရား၊ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားမ်ား တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း က်င္းပသည့္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

Mandalay Directory

Ref: wikipedia

### Zawgyi Code

မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာ အထင်ရှားဆုံး၊ အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မန္တလေးမြို့မှ ကျောက်တော်ကြီးဘုရား

ကျောက်တော်ကြီးဘုရားသည် မန္တလေးမြို့မြောက်ဘက်၊ မန္တလေးတောင်ခြေအနီးတွင် တည်ရှိပြီး အကြီးဆုံးသော သလင်းကျောက်သားဆင်းတုတော် ဖြစ်ပါတယ်။

မင်းတုန်းမင်းကြီးသည် မန္တလေးမြို့တော်ကို တည်ထောင်ပြီး ငါးနှစ်ခန့်အကြာ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၂၆ ခုနှစ်၌ မတ္တရာမြို့ရှိ စကျင်တောင်မှရရှိသော တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းသော စကျင်ကျောက်ကြီးကို ပုံတော်ကြမ်းထုဆစ်စေခဲ့ပြီး မန္တလေးသို့ သယ်ဆောင်ယူကာ မင်းတရားကြီးကိုယ်တိုင် မျက်ခုံး၊ မျက်ရေးတို့ကို ရေးဆွဲလျှက် မဟာသကျမာရဇိန်ဟု ကမ္ပည်းတင်ခဲ့ပါတယ်။

ကျောက်တော်ကြီးဘုရားမှာ ထက်ဝယ်ဖွဲ့ခွေနေတော်မူသည့် ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်ပြီး စကျင်တောင်မှ ရသောကျောက်ကို အစွဲပြုသဖြင့် ကျောက်တော်ကြီးဘုရားဟု လူအများက ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြပါတယ်။

တည်နေရာ

ကျောက်တော်ကြီးဘုရားသည် ဉာဏ်တော်အမြင့် ၂၆ ပေ၊ ၆ လက်မရှိပြီး မန္တလေးမြို့ နန်းမြို့ရိုးကြီး၊ မြနန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်၏ အရှေ့မြောက်ဘက်၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ ဥပုတ်တော်ရက်ကွက်၊ မန္တလေးတောင်ခြေရင်း သုဓမ္မာဇရပ်များအနီးတွင် တည်ရှိပါတယ်။

ညချမ်းအချိန် ရောင်စုံမီးများဖြင့် ဖူးမြင်ရပုံ

မန္တလေးမြို့မှ မြောက်ဖက် မိုင် ၂ဝ ခန့်ဝေးကွာသော စကျင်တောင်မှ ရုပ်ပွားတော်ထုလုပ်မည့် ကျောက်ကို ၁၂၂၆ ခုနှစ် ဝါခေါင်လတွင် တူးဖော်ရရှိခဲ့ပြီး ရှေးဦးစွာ ကျောက်ကို ရုပ်ပွားတော်သဏ္ဌာန် အကြမ်းဆတ် ထုလောင်းစေပြီး၊ မကွေးမြို့စားဝန်ကြီး၊ မြတောင်မြို့စား သေနတ်ဝန်ကြီးတို့ ကြီးကြပ်ပြီး စီမံဆောင်ရွက်ပါတယ်။

ဤသို့ ထုစစ်ပြီး စကျင်တောင်မှ သယ်ယူသောအခါ သမ္ဗာန်တော်ကြီး နှစ်စင်းတွဲပြီး တက်ဆောင်ထားစေပြီး ရေတက်အချိန်ကိုက် သယ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သယ်ဆောင်သော လမ်းတစ်လျှောက်မှာ သုဓမ္မာဆရာတော်နှင့် သံဃာတော်များက ကြိုဆိုပြီး ပွဲလမ်းသဘင်များနှင့် အတီးအမှုတ် အကအခုန်တို့ဖြင့် ပွဲသဘင်ဆင်ယင်ကျင်းပလျက် မြို့တော်သို့ စုန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

မြနန်းစင်္ကြာ မီးသင်္ဘောနှင့် ဆွဲယူကာ အီကင်းရွာသို့ ရောက်ပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် ခံကုန်းရွာမြောက်၊ ရွှေတချောင်းမြောင်းကိုချိုး၍ မြောင်းတွင်းသို့ သွင်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် ရုပ်ပွားတော်ကြီးကို ဖောင်ပေါ်မှ ကုန်းပေါ်ကို တင်ဖို့အတွက် ဧရာဝတီမြစ်ကနေ ရွှေတချောင်းမြောင်းထဲသို့ သမ္ဗာန်တော်ကိုသွင်းခဲ့ပါတယ်။

ထို့နောက် အိမ်ရှေ့မင်း ကနောင်မင်းသားကြီးကိုယ်တိုင် ကြီးကြပ်ပြီး ဒလိမ့်တုံး၊ ကြိုး၊ လွန်များဖြင့် စွတ်ဖားပေါ်တင်ကာ ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ စွပ်ဖားများကို တလိမ့်ကြိုးလွန်များနှင့် လူအင်အား (၁၂၀,ဝဝ၀)နှင့် ဆွဲယူရပါတယ်။

ကျောက်တော်ကြီးဘုရားရုပ်ပွားတော် ကိန်းဝပ်အံ့သော နေရာသို့အရောက် အစုအမှုထမ်းပေါင်း ၁၂၀,ဝဝ၀ ကျော်တို့ကို အိမ်ရှေ့မင်း၊ ဝန်ကြီး၊ အတွင်းဝန်စသော ပုဂ္ဂိုလ်များက ကြပ်မတ်၍ ပင့်ဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။

ခက်ခက်ခဲခဲ(၁၃) ရက်ကြာဆွဲပြီး (၁၂၂၆) ခု တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၂) ရက်နေ့မှာ ဆင်းတုတော်တည်ထားမည့် ပလ္လင်တော်ပေါ်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။

ဆင်းတုတော်ကို ပြီးမြောက်အောင် ဆက်လက်ထုစစ်တော်မူပြီး (၁၂၂၇) ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့်(၇) ရက်နေ့တွင် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးကိုယ်တိုင် နဝရတ်ကိုးပါးစီချယ်ထားသော ရွှေစုတ်ကို ကိုင်စွဲတော်မူပြီး ရွှေမှင်နှင့် မျက်ခုံးတော်၊ မျက်ရေးတော်စသော လက္ခဏာတော်များကို ရေးသား မျက်နှာတော်ဖွင့်တော်မူပြီး ဆရာတော်သံဃာတော်များနှင့်အတူ အနေကဇာတင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။

မင်းမှူးမတ်တို့က ကျောက်တော်ကြီးဘုရား မဟာရံတံတိုင်းပြင်ပတွင် ဇရပ်ပေါင်း ၃၃ ဆောင်ကို ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။

အရွယ်ပမာဏ

ရုပ်ပွားတော်၏ အရွယ်ပမာဏမှာ ထက်ဝယ်တော်အပြန့် ၁၂ တောင်၊ အဝန်း ၂၈ တောင် ၂ မိုက် ၄ သစ်၊ ခါးတော်အဝန်း ၁ဝ တောင် ၂ မိုင် ၄ သစ်၊ ရင်ပွင့်တော် ပခုန်းစွန်းဝဲယာ အကျယ် ၈ တောင်၊ အဝန်းအတောင် ၂ဝ၊ ဦးခေါင်း တော်အဝန်း ၁၃ တောင်၊ စမ္မခဏ်မှ ရောင်လျှံတော်ဖျားအထိ ဉာဏ်တော်အမြင့် ၁၇ တောင် ၁ မိုက် ၄ သစ်ဖြစ်ပြီး အလေးချိန် (၅၅,၂၁၂၅ ) ပိသာ တန်ချိန် (၉၀၀ )ခန့် ရှိပါတယ်။

ထူးခြားချက်

ဘုရားပရဝုဏ်အကျယ် ၄.၂၅ ဧကရှိပြီး၊ ဘုရားပုရဝုန်အတွင်း လက်ျာတော်ရံ ရဟန္တာ ၄၀ ပါး လက်ဝဲတော်ရံ ရဟန္တာ ၄၀ ပါး စုစုပေါင်း ၈၀ ပါးကို တစ်ပါးစီ အုတ်ကျောင်းဆောင်များနှင့် တည်ထားခြင်းကို ထူးခြားစွာ ဖူးတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။

ဘက်စုံပြုပြင်

မဟာသကျမာရဇိန် ကျောက်တော်ကြီးဘုရား ဖူးမြော်ရာတွင် ပြတိုက်သို့လည်း ဝင်ရောက်လေ့လာသင့်ပြီး ပြတိုက်ထဲတွင် ထွက်တော်မူကြီး၊ ထွက်တော်မူအခမ်းအနား ရှေးပန်းချီလက်ရာများ ကြည့်ရှူလေ့လာနိုင်ပါတယ်။

နိပါတ်ပန်းချီဆရာကြီး ဦးစောမောင်၏ ကောသလမင်း အိပ်မက်တစ်ဆယ့်ခြောက်ချက် ပန်းချီကားများ လေ့လာကြည့်ရှူနိုင်မယ့်အပြင် ဂန္ဓကုဋိတိုက်၏ အနောက်ဘက်တွင် ရှေးလက်ရာ ခြေတော်ရာနှစ်ဆူကိုလည်း ဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်။

ကျောက်တော်ကြီးဘုရားအတွင်းရှိ ကျောက်သပိတ်ကြီး

ဘုရားထုဆစ်ပြီး ပိုနေသောကျောက်အသားစများကို ကျောက်သပိတ်ကြီး တစ်လုံးရရှိရန် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး၏ အစီအမံဖြင့် ထုဆစ်ခဲ့ပါတယ်။

ထိုကျောက်သပိတ်ကြီး၏ အရွယ်အစားမှာ အပြင်နုတ်ခမ်း ၅-ပေ ၂-လက္မ၊ အတွင်းနုတ်ခမ်း ၄-ပေ ၅-လက္မ၊ အမြင့် ၃-ပေ ၈-လက္မ၊ လုံးပတ် ၂၁-ပေ ၄-လက္မ ရှိပါတယ်။

ကျောက်တော်ကြီးဘုရားပွဲ

ကျောက်တော်ကြီးဘုရားပွဲကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၃ ရက်မှ လပြည့်ကျော် ၇ ရက်အထိ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာ အထင်ရှားဆုံး၊ အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး ကုသိုလ်တော်ဘုရား၊ စန္ဒာမုနိဘုရား၊ ကျောက်တော်ကြီးဘုရားများ တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း ကျင်းပသည့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ 

Mandalay Directory

Ref: wikipedia


Read 253 times
Rate :
(3 votes)

Related items

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.