Friday, 28 February 2020 15:05

Ratana Caves
မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အထင္ကရပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရတနာ့ဂူပြဲကို ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ႀကီးအၿပီး ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ ရွိပါတယ္။

ရတနာ့ဂူျမတ္စြာဘုရားပြဲေတာ္ႏွင့္ မယ္ေတာ္နတ္ပြဲကို ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္(စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္)ေန႔မွ ဝါေခါင္လကြယ္ေန႔(စက္တင္ဘာ လ ၈ ရက္) ေန႔အထိ က်င္းပလ်က္ရွိရာ မႏၲေလး၊ အမရပူရ၊ တံတားဦး၊ စစ္ကိုင္း၊ မုံ႐ြာ စေသာအနီးဝန္းက်င္မွ ဘုရားပြဲလာ၊ နတ္ပြဲလာသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားစြာ က်င္းပၾကပါတယ္။

မယ္ေတာ္နတ္ပြဲကို ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္ေန႔မွစ၍ နတ္ညီလာခံမ်ား၊ တက္ပြဲမ်ား စတင္က်င္းပၿပီး လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ိဳးေရေတာ္ သုံးပြဲေတာ္၊ လကြယ္ေန႔တြင္ ထိန္ခုတ္ပြဲ၊ မယ္ေတာ္ပို႔ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး သံဃာေတာ္မ်ားကို စာေရးတံမဲႏွင့္ ဆြမ္းႀကီးေလာင္းလွဴကာ ပြဲေတာ္ပိတ္သိမ္းသည္ဟု သိရပါတယ္။

Read More>>> ေဘးတြဲ၊ ေနာက္တြဲမ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ အေရးယူသြားမည္

အမရပူရၿမိဳ႕၊ ငယ္တိုးေက်း႐ြာတြင္ က်င္းပေသာ အဆိုပါပြဲေတာ္သို႔ မႏၲေလးမွ အမ်ားဆုံးသြားလာၾကကာ အမွတ္ ၈ ဘတ္စကားလိုင္း၊ စစ္ကိုင္း-မႏၲေလး ကားလိုင္းမ်ားအျပင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္လည္း အမ်ားဆုံး သြားေရာက္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ေရွးယခင္က ရတနာ့ဂူပြဲေတာ္သို႔ မႏၲေလးမွ ႏြားလွည္းမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕လုံးကြၽတ္နီးပါး သြားေရာက္ၾကၿပီး ေတာင္သမန္အင္းေစာင္း မယ္ဇယ္ပင္တန္းတြင္ လွည္းဝိုင္းႀကီးမ်ား စခန္းခ်ရပ္နားၿပီး ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္၊ ဝိုင္းဖြဲ႕ဆိုတီး ကခုန္ကာ ေတာင္သမန္အင္း၊ ငယ္တိုးေခ်ာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ငွက္သမၺန္မ်ားျဖင့္ နတ္နန္းမ်ားသို႔ တစ္ေပ်ာ္တစ္ပါး သြားေရာက္ေလ့ရွိပါတယ္။

အစဥ္အလာအရ အထက္နန္း၊ ေအာက္နန္းဟူ၍ သုံးႏႈန္းေခၚေဝၚကာ သက္ဆိုင္ရာနတ္နန္းမ်ားသို႔ နတ္ပန္းသြားဆက္ၾကကာ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ နတ္ေရခ်ိဳးပြဲ(ခ်ိဳးေရေတာ္သုံးပြဲ) မွာ အစည္ကားဆုံးေန႔ျဖစ္ၿပီး ေဒသအေခၚအေဝၚအားျဖင့္ ေဖာင္လွည့္သည့္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေဝါေတာ္ထမ္း၊ ေဖာင္ႀကိဳးဆြဲ၊ ေလွေတာ္သားႏွင့္ အျခားတာဝန္မ်ားကို အစဥ္အလာအတိုင္း တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ၿပီး ခ်ိဳးေရေတာ္သုံးပြဲ၊ ေဖာင္လွည့္ပြဲကို က်င္းပေလ့ ရွိပါတယ္။

Read More>>> မႏၱေလးတြင္ သႀကၤန္ကာအတြင္း Night Market တစ္ခုျပဳလုပ္မည္

ေဖာင္လွည့္သည့္ အထက္နန္းႏွင့္ ေအာက္နန္းၾကား ေရဝင္စိမ့္အင္း၊ ေဒသအေခၚ ပန္းဘဲေခ်ာင္းထဲတြင္ ငွက္ေလွမ်ား စီးကာ ဆင္ႏႊဲၾကပါတယ္။ ရတနာ့ဂူပြဲ လာေရာက္သူမ်ားမွာလည္း အထက္နန္းႏွင့္ ေအာက္နန္းကို ငွက္ေလွစီး သြားၾကၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေရပက္ကစားေလ့ ရွိပါတယ္။

ရတနာ့ဂူပြဲေတာ္တြင္ အဓိကျဖစ္ေသာ ရတနာ့ဂူေစတီေတာ္ကို သကၠရာဇ္ ၇၄၂ ခု အင္း၀ဘုရင္ မင္းႀကီးစြာေစာ္ကဲ တည္ထားခဲ့ၿပီး ဘုရားပြဲေတာ္ က်င္းပခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၃၈ ခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး နတ္ပြဲကိုမူ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၅ ခုႏွစ္၊ ဘႀကီးေတာ္မင္းလက္ထက္ အမရပူရၿမိဳ႕ မီးႀကီးေလာင္စဥ္ ျပည္သူအမ်ား စိတ္ႏွလုံ မသာယာေသာေၾကာင့္ ေသာကေျပေပ်ာက္ေစရန္ နန္းမေတာ္မယ္ႏုႏွင့္ ေမာင္ေတာ္စလင္းစားေမာင္အိုတို႔ ဦးစီးၿပီး ေ႐ႊဖ်င္းညီေနာင္ ေတာင္ျပဳန္းမင္းႏွစ္ပါးပြဲၿပီးခ်ိန္ ပုပၸါးမယ္ေတာ္ႀကိဳပြဲ၊ ရတနာ့ဂူဘုရားပြဲမ်ားအျဖစ္ တည္ထြင္ၿပီး နတ္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရတနာ့ဂူနတ္ပြဲဟုလည္း ေခၚတြင္လာၾကပါတယ္။

ရတနာ့ဂူနတ္ပြဲသည္ အမရပူရတစ္နယ္လုံးရွိ ေတာင္သူမ်ား မိုးတြင္းေဆာင္းဝါးခေမာက္မ်ား အားထားဝယ္ယူေသာပြဲျဖစ္ၿပီး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ား လာေရာက္သည့္ပြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Read More>>> ယခုႏွစ္ေႏြရာသီအတြင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေက်း႐ြာ (၅၁) ႐ြာ ေသာက္သုံးေရျပတ္ႏိုင္

ေရွးအစဥ္အဆက္က လွည္းမ်ား၊ ေလွမ်ားႏွင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ ရတနာ့ဂူပြဲေတာ္တြင္ ပြဲေတာ္အမွတ္အသားပမာ ယခုထက္တိုင္ က်န္ရစ္ဆဲလကၡဏာမ်ားမွာ ငွက္သမၺန္၊ နတ္ဆိုင္း၊ အုန္းပြဲ ငွက္ေပ်ာပြဲ၊ ကေရကရာမုန္႔၊ မုန္႔ေခါင္းအုံး၊ ေရွာက္ပန္းသီးႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေခြမ်ားမွာမူ အထင္အရွားရွိေနေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားထားပါတယ္။

Ref: wikipedia

### Zawgyi Code 

မန္တလေးမြို့၏ အထင်ကရပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သော ရတနာ့ဂူပွဲတော်အကြောင်း

မန္တလေးဝန်းကျင်၏ အထင်ကရပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သော ရတနာ့ဂူပွဲကို တောင်ပြုန်းပွဲတော်ကြီးအပြီး နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ ရှိပါတယ်။

ရတနာ့ဂူမြတ်စွာဘုရားပွဲတော်နှင့် မယ်တော်နတ်ပွဲကို ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၈ ရက်(စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်)နေ့မှ ဝါခေါင်လကွယ်နေ့(စက်တင်ဘာ လ ၈ ရက်) နေ့အထိ ကျင်းပလျက်ရှိရာ မန္တလေး၊ အမရပူရ၊ တံတားဦး၊ စစ်ကိုင်း၊ မုံရွာ စသောအနီးဝန်းကျင်မှ ဘုရားပွဲလာ၊ နတ်ပွဲလာသူများဖြင့် စည်ကားစွာ ကျင်းပကြပါတယ်။

မယ်တော်နတ်ပွဲကို ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၈ ရက်နေ့မှ စတင်လေ့ရှိသော်လည်း ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၇ ရက်နေ့မှစ၍ နတ်ညီလာခံများ၊ တက်ပွဲများ စတင်ကျင်းပပြီး လပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်နေ့တွင် ချိုးရေတော် သုံးပွဲတော်၊ လကွယ်နေ့တွင် ထိန်ခုတ်ပွဲ၊ မယ်တော်ပို့ပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ပြီး သံဃာတော်များကို စာရေးတံမဲနှင့် ဆွမ်းကြီးလောင်းလှူကာ ပွဲတော်ပိတ်သိမ်းသည်ဟု သိရပါတယ်။

အမရပူရမြို့၊ ငယ်တိုးကျေးရွာတွင် ကျင်းပသော အဆိုပါပွဲတော်သို့ မန္တလေးမှ အများဆုံးသွားလာကြကာ အမှတ် ၈ ဘတ်စကားလိုင်း၊ စစ်ကိုင်း-မန္တလေး ကားလိုင်းများအပြင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များဖြင့်လည်း အများဆုံး သွားရောက်ကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။

ရှေးယခင်က ရတနာ့ဂူပွဲတော်သို့ မန္တလေးမှ နွားလှည်းများဖြင့် မြို့လုံးကျွတ်နီးပါး သွားရောက်ကြပြီး တောင်သမန်အင်းစောင်း မယ်ဇယ်ပင်တန်းတွင် လှည်းဝိုင်းကြီးများ စခန်းချရပ်နားပြီး ချက်ပြုတ်စားသောက်၊ ဝိုင်းဖွဲ့ဆိုတီး ကခုန်ကာ တောင်သမန်အင်း၊ ငယ်တိုးချောင်းများမှတစ်ဆင့် ငှက်သမ္ဗန်များဖြင့် နတ်နန်းများသို့ တစ်ပျော်တစ်ပါး သွားရောက်လေ့ရှိပါတယ်။

အစဉ်အလာအရ အထက်နန်း၊ အောက်နန်းဟူ၍ သုံးနှုန်းခေါ်ဝေါ်ကာ သက်ဆိုင်ရာနတ်နန်းများသို့ နတ်ပန်းသွားဆက်ကြကာ ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်တွင် ကျင်းပသော နတ်ရေချိုးပွဲ(ချိုးရေတော်သုံးပွဲ) မှာ အစည်ကားဆုံးနေ့ဖြစ်ပြီး ဒေသအခေါ်အဝေါ်အားဖြင့် ဖောင်လှည့်သည့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။

အမရပူရမြို့နယ် ကျေးရွာများမှ ဝေါတော်ထမ်း၊ ဖောင်ကြိုးဆွဲ၊ လှေတော်သားနှင့် အခြားတာဝန်များကို အစဉ်အလာအတိုင်း တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပြီး ချိုးရေတော်သုံးပွဲ၊ ဖောင်လှည့်ပွဲကို ကျင်းပလေ့ ရှိပါတယ်။

ဖောင်လှည့်သည့် အထက်နန်းနှင့် အောက်နန်းကြား ရေဝင်စိမ့်အင်း၊ ဒေသအခေါ် ပန်းဘဲချောင်းထဲတွင် ငှက်လှေများ စီးကာ ဆင်နွှဲကြပါတယ်။ ရတနာ့ဂူပွဲ လာရောက်သူများမှာလည်း အထက်နန်းနှင့် အောက်နန်းကို ငှက်လှေစီး သွားကြပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ရေပက်ကစားလေ့ ရှိပါတယ်။

ရတနာ့ဂူပွဲတော်တွင် အဓိကဖြစ်သော ရတနာ့ဂူစေတီတော်ကို သက္ကရာဇ် ၇၄၂ ခု အင်းဝဘုရင် မင်းကြီးစွာစော်ကဲ တည်ထားခဲ့ပြီး ဘုရားပွဲတော် ကျင်းပခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၆၃၈ ခန့်ရှိခဲ့ပြီး နတ်ပွဲကိုမူ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၈၅ ခုနှစ်၊ ဘကြီးတော်မင်းလက်ထက် အမရပူရမြို့ မီးကြီးလောင်စဉ် ပြည်သူအများ စိတ်နှလုံ မသာယာသောကြောင့် သောကပြေပျောက်စေရန် နန်းမတော်မယ်နုနှင့် မောင်တော်စလင်းစားမောင်အိုတို့ ဦးစီးပြီး ရွှေဖျင်းညီနောင် တောင်ပြုန်းမင်းနှစ်ပါးပွဲပြီးချိန် ပုပ္ပါးမယ်တော်ကြိုပွဲ၊ ရတနာ့ဂူဘုရားပွဲများအဖြစ် တည်ထွင်ပြီး နတ်ပွဲများ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ရတနာ့ဂူနတ်ပွဲဟုလည်း ခေါ်တွင်လာကြပါတယ်။

ရတနာ့ဂူနတ်ပွဲသည် အမရပူရတစ်နယ်လုံးရှိ တောင်သူများ မိုးတွင်းဆောင်းဝါးခမောက်များ အားထားဝယ်ယူသောပွဲဖြစ်ပြီး အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ နတ်ကိုးကွယ်သူများ လာရောက်သည့်ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

ရှေးအစဉ်အဆက်က လှည်းများ၊ လှေများနှင့် ကျင်းပခဲ့သည့် ရတနာ့ဂူပွဲတော်တွင် ပွဲတော်အမှတ်အသားပမာ ယခုထက်တိုင် ကျန်ရစ်ဆဲလက္ခဏာများမှာ ငှက်သမ္ဗန်၊ နတ်ဆိုင်း၊ အုန်းပွဲ ငှက်ပျောပွဲ၊ ကရေကရာမုန့်၊ မုန့်ခေါင်းအုံး၊ ရှောက်ပန်းသီးနှင့် ကျောက်ပန်းခွေများမှာမူ အထင်အရှားရှိနေသေးကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားထားပါတယ်။

Ref: wikipedia


Read 435 times
Rate :
(5 votes)

Related items

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.