Saturday, 13 July 2019 16:40

Mandalay_Taung.jpg

မႏၲေလးေတာင္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္မွ ၂၃၀ မီတာ ျမင့္သည္။ မႏၲေလးေတာင္ထိပ္သည္ ပင္လယ္ျပင္မွအထက္ ေပေပါင္း ၇၇၆-ေပ၊ ေတာင္ေျခေျမျပင္မွ ေပေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ျမင့္သည္။

ေစတီပုထိုးေပါင္းမ်ားစြာ တည္ထားသည္။ မႏၲေလးေတာင္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို အေပၚမွ စီးပိုးအုပ္မိုးထားသကဲ့သို႔ ရွိေပရာ၊ မႏၲေလးေတာင္ေပၚမွေန၍ ၾကည့္ေသာ္ နန္းၿမိဳ႕႐ိုး၊ က်ဳံးႏွင့္တစ္ကြ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ ရႈခင္းကို ေကာင္းမြန္စြာျမင္ေတြ႕ရေပသည္။ ေတာင္ထိပ္တြင္ ဆုေတာင္းျပည့္ ျမတ္စြာဘုရား တည္ရွိသည္။ ေတာင္ေပၚသို႔ ေလွကား (၄) ဆင္းမွ တက္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္သည္။ ေလွကားမ်ားမွ ေတာင္ဘက္၊ အေရွ႕ေတာင္ဘက္၊ အေနာက္ဘက္ ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ တြင္ရွိသည္။ ကားလမ္းလည္း ေဖာက္ထားသလို ကားရပ္ထားေသာေနရာမွာ ဘုရားေပၚသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဓာတ္ေလွကား၊ စက္ေလွကား မ်ားတပ္ဆင္ထားသည္။

နာမည္ျဖစ္ေပၚလာပုံအဆင့္ဆင့္မွာ ကကုသံဘုရားရွင္ လက္ထက္က ခီဏာသဝပူရေတာင္ ဟုေခၚသည္။ ေကာဏာဂုံဘုရားရွင္ လက္ထက္က ေဝလာမပူရေတာင္ ဟုေခၚသည္။ ကႆပဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က ပါဒႆပူရေတာင္ ဟုေခၚသည္။ ေဂါတမဘုရားရွင္ေတာ္ လက္ထက္၌ မ႑လေတာင္ ဟုေခၚၾကသည္။ မႏၲေလးေတာင္သမိုင္းတြင္လည္း ထိုေတာင္ကို ဘီလူးမေတာင္ဟု အဆိုရွိသည္။

ေဂါတမ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ပါရမီမရင့္မီ အတိတ္ဘဝႏုစဥ္အခါက ဆင္မင္းဘဝ၊ ျခေသၤ့မင္းဘဝ၊ ဆတ္မင္ဘဝ၊ ဖြတ္မင္းဘဝ၊ ၾကက္မင္းဘဝ၊ ငုံးမင္းဘဝ၊ မုဆိုးသားဘဝ အားျဖင့္ ဤမႏၲေလးေတာင္အနားတစ္ဝိုက္တြင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။

>>> မႏၲေလးျမိဳ႕ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ေနရာ ( ၁၀ ) ခုက ဘယ္လို ျဖစ္တည္လာသလဲ

ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာအခါ ညီေတာ္အာနႏၵာႏွင့္ ဤမႏၲေလးေတာင္ထိပ္သို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္ မူလာရာ၌ ထိုအခါ- စႏၵမုခိ အမည္ရွိေသာ နတ္ဘီလူးမသည္ ဘုရားရွင္ကို လြန္စြာ ၾကည္ညိဳျခင္း သဒၶါတရားရွိလွသျဖင့္ ဒါနဥပ ပါရမီထိုက္ေသာ မိမိ၏ ရင္သားျမတ္ကို လွီးျဖတ္၍ လႉဒါန္းေလရာ ဘုရားရွင္က ၿပဳံးေတာ္မူ၏။

မႏၲေလးဟူေသာ အမည္သည္ 'မ႑လ' ဟူေသာ ပုဒ္မွ 'မ႑ေလး' ၊ ထိုမွ 'မႏၲေလး'ျဖစ္လာသည္ဟု ယူဆဖြယ္ရွိ၏။ အဓိပၸါယ္မွာ 'ပ်ံပ်ဴးသာယာေသာ နယ္ေျမ' ဟု ယူဆေသာ္ရ၏။ အခ်ိဳ႕က 'မႏၶေရး' မွ ေျပာင္းလာဟန္ရွိသည္ ဟုဆိုၾကသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ 'က်က္သေရတို႔ကို ေဆာင္အရပ္' ျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေရွးပုံဂံေခတ္က မင္းရွင္ေစာ မင္းကေလး မွီခိုေနသြားေသာ ေတာင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မင္းကေလးေတာင္ဟု တြင္ရာမွ မႏၲေလးေတာင္ဟူ၍ ျဖစ္လာၿပီးလွ်င္၊ ေနာင္ေသာ္ ထိုေတာင္၏ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ မႏၲေလးအရပ္တြင္ ၿမိဳ႕တည္သျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ဟု ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ဘုရားအေလာင္း ငါးရံ႕မင္းသည္ ထိုမွ အႏၲရာယ္ကင္းရာသို႔ မွန္း၍ ကူးခတ္ေျပးခဲ့ရေသာေတာင္ကို ထိုစဥ္က မွန္းေျပးေတာင္ဟု တြင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ မႏၲေလးေတာင္ဟု ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

မႏၲေလးေတာင္ကို ေတာင္ကိုးလုံး ဝန္းရံရစ္ပတ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ေတာင္ကိုးလုံးတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေတာင္ငယ္မ်ားမွာ ေစတီပုထိုးေက်ာင္းေဆာင္မ်ား တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေတာင္ကုန္းဟုပင္ မထင္ရေတာ့ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာေတာင္မ်ားမွာ ယ​ေန႔တိုင္ လွပစြာ တည္ရွိေနေသးသည္။ မႏၲေလးေတာင္ သမိုင္းအခ်ိဳ႕တြင္ "'မ႑ေလးေတာင္"'ဟု ေခၚတြင္ေၾကာင္းႏွင့္ မႏၲေလးေတာင္သည္ ေ႐ႊေတာင္၊ ေငြေတာင္၊ ပတၱျမားေတာင္၊
ေဆးဒါန္းေတာင္၊ ျမင္းသီလာေတာင္၊ ဒုတၳာေတာင္၊ ေရလွည့္ေတာင္၊ ေၾကးနီေတာင္၊ ဘီလူးမေတာင္ဟု အမည္တြင္ေသာ ေတာင္ကိုးလုံး ဝန္းရံရစ္ပတ္ထားျခင္း မႏၲေလးေတာင္ကို လာေရာက္ၾကသူမ်ား ၾကည္လင္႐ႊင္ျပရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မ႑ေလးေတာင္ (မႏၲေလးေတာင္)ဟု ေခၚတြင္ေၾကာင္း ေတာင္ေတာ္သမိုင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

>>> ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား

ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားေပၚမွ ရႈေမွ်ာ္ၾကည့္လွ်င္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လုံးကို ေကာင္းမြန္စြာ ျမင္ရသည္။ နန္းေတာ္ေဟာင္း၊ က်ဳံးနဲ႔ နန္းၿမိဳ႕႐ိုး၊ သုဓမၼာဇရပ္တန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရား၊ ေက်ာက္စာအခ်ပ္ေပါင္း ၇၂၉ ခ်ပ္ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးစာအုပ္ႀကီး တည္ရွိရာ စႏၵာမုနိဘုရားႏွင့္ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား၊ ဧရာဝတီျမစ္ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီး၊အေရွ႕ဘက္ရွိ ရွမ္း႐ိုးမေတာင္တမ္းႀကီးတို႔ကို လွမ္းျမင္ရသည္။ ညေန ေနဝင္ခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူ အလြန္မ်ားျပားသည္။

ေႁမြႀကီး ၂ ေကာင္ဟုေခၚေသာဘုရားကိုလည္း သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္သည္။ ေႁမြ ၂ ေကာင္သည္ မၾကာခဏ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားကို လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကကာ ၎တို႔ေသေသာ္အခါ ႐ုပ္ထုမ်ားထုလုပ္ကား ဘုရားတည္ထားခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

Source wiki


Read 1364 times
Rate :
(2 votes)

Related items

 • နာမည္ေက်ာ္ ဦးပိန္တံတားျဖစ္ေပၚလာပံုသမိုင္း

  80514753_3274366382590598_8594020944144498688_n.jpg

   

  အမရပူရၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္သမန္အင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ အမရပူရၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ကို ဆက္သြယ္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဦးပိန္တံတားသည္ ျမန္မာႏွင့္ ကမာၻေက်ာ္ ရႈခင္းေကာင္းတစ္ခု၊ အပန္းေျဖေလ့လာရန္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားေပသည္။ ဦးပိန္တံတားသည္ ၁.၂-ကီလိုမီတာ (၀.၇၅-မိုင္) ရွည္လ်ား၍ ကမာၻေပၚတြင္ အရွည္ဆုံး ကြၽန္းသား တံတားျဖစ္သည္။

 • သမုိင္းထဲက စက္တင္ဘာ (၂၀)

  the-cosby-show-hulu-cancelled-renewed.jpg

   

  ၁၉၈၄ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာ(၂၀) ရက္ေန႔ ဟာ " Cosby Show " ဆုိတဲ့ အေမရိကန္ဟာသ ဇာတ္လမ္းတြဲကုိ NBC -TV ရုပ္ျမင္သံၾကားအသံလႊင့္ ကုမၸဏီကေန ပထမဦးဆံုးမိတ္ဆက္ျပသခဲ့တဲ့ေန႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

  cosby-show-2.jpg

   

  >>>ဓာတ္ပံုနွင့္ ဗီဒီယိုရုိက္ကူးေရးသင္တန္းမ်ား<<<

   

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.