ေအာင္သရဖူ

ဟိုတယ္မ်ား

ေရဦး-ကေလးဝလမ္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက္၊

Township :ေရဦး

State :စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-971444494, 09-421222294

Rating Summary

5.00

★★★★★
1 vote
Rate this listing


Contact BusinessYangon Directory Map

Opening Hours

Specializations

  • လူႀကီးမင္းတို႕ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ နားေနႏိုင္ရန္ တစ္ေယာက္ခန္း ၊ ႏွစ္ေယာက္ခန္း ၊ သုးံေယာက္ခန္း ၊ မိသားစုခန္းမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း၊
  • TV, Aircon , ေရခဲေသတၱာ ၊ ေရပူ ၊ ေရေအး (၂၄) နာရီ ဝန္ေဆာင္မူမ်ား ထားရွိေပးထားပါသည္

Other Business Categories
  • ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား
  • တည္းခိုရိပ္သာမ်ား


Yangon Directory Reviews

There is no Review. Be the first one to write