လမင္း

ေဆး႐ံုမ်ား (ပုဂၢလိက)

သိမ္ေက်ာင္းလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊

Township :ေရဦး

State :စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-791824275, 09-458795067

Rating Summary

0.00


0 vote
Rate this listing


Contact BusinessYangon Directory Map

Opening Hours

Specializations

  • 24 Hours အခ်ိန္ျပည့္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မွဳ႕ေပးပါသည္။
  • ႏိုင္ငံသားတုိင္းအဆင့္ျမင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မွဳ႕ကိုခံယူႏိုင္ရမည္။

Yangon Directory Reviews

There is no Review. Be the first one to write