မဥၨဴထြန္းျမင့္ကုမၸဏီလီမိတက္(ဘုတ္ဆံုမ၊ ေ႐ႊဘုတ္ဆံု)

ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား

အမွတ္ လလ-၈၂/၄၇၊၄၈၊ အိပ္ခ်္လမ္း၊ ၄၉လမ္း ႏွင့္ ၅၀လမ္း ၾကား၊ စက္မွဳဇုန္(၂)၊ ဈ-ရပ္ကြက္၊

Township :ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

State :မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-250825992, 09-780661442, 09-454620747

Rating Summary

0.00


0 vote
Rate this listing


Contact Business

Yangon Directory Reviews

There is no Review. Be the first one to write